bloemgracht

Pad aan de Oostzijde van Zaandam` aangelegd in 1656 als het Cornelis Pietersz Bleeckers Ven ofde Bloeme Graft. Bleeckers was de eigenaar van het ven waarop het pad werd aangelegd. De Bloemgracht kreeg onmiddellijk bij de aanleg een padreglementplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPadgemeenschappen en -reglementen

In de Zaanstreek is in het verleden door de bewoners van vele paden een zogenoemde padgemeenschap gesticht met het oog op gezamenlijke belangen en plichten. Deze padgemeenschappen zijn er in vele gevallen toe overgegaan de gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Hiermee werden op een voor Holland unieke manier gedragsregels vastgelegd waaraan alle bewoners van het pad zich moesten houden. Vermoedelijk waren notariële bewonersovereenkomsten elders onbekend.…
. De familie Bloem (die het pand op de hoek van het pad met de Oostzijde bewoonde) was van dit reglement vrijgesteld.

De Bloemgracht was een voornaam pad, bekend zijn de uitbundige jaarvergaderingen (comparities) van de bewoners. In 1923 werd het pad door de gemeente Zaandam overgenomen. De sloot werd in gedeelten gedempt. De eerste demping vond in 1892 plaats, de overige gedeelten werden in 1921 en 1927 dichtgegooid. Vanaf 1861 (oprichting kinderbewaarschool) hebben steeds één of meer scholen aan het pad gestaan.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/bloemgracht.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)