blusboten

Een blusboot of brandweervaartuig (BRV) is een schip dat is uitgerust om vanaf het water een brand te bestrijden. Dit kan een brand aan boord van een schip zijn, maar ook een brand aan de wal die vanaf het water beter is te bereiken. Een blusboot kan ook dienst doen als drijvende pompeenheid en eenheden aan land van grote hoeveelheden water voorzien.

In Amsterdam waren al in 1694 blusboten in gebruik voor de bescherming van schepen: schouwen, op elk waarvan twee spuiten geplaatst waren. Een afbeelding van zo'n oerblusboot is te vinden in het wereldberoemde Brandspuitenboek uit 1690 van Jan van der Heiden en Jan van der Heiden de Jonge.

Blusboten in de Zaanstreek

In 1901 had de brandweer in Zaandam de beschikking over twee blusvaartuigen te weten:

 • De drijvende motorspuit Motorspuit No.1, een motorspuit met een capaciteit 600 liter/minuut, in dienst bij de Havendienst Zaandam als havendienstvaartuig. Zodra er brand werd gemeld werd deze extra bemand met leden van de Vrijwillige brandweer VBplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVereniging Vrijwillige Brandweer (VB)

  Motorspuit 1 en havendienst vaartuig De Zaan Nadat op 19 mei 1878 een zeer grote brand te Zaandijk plaats vond, waarbij de Nederlands Hervormde kerk, vele huizen en werkplaatsen in vlammen opgingen, ​zagen velen in dat de brandweer over moderne blusmiddelen zou moeten kunnen beschikken om grote branden tot een minimum te beperken. Van gemeentewege waren in die tijd niet veel verbeteringen te verwachten. Bij enkele Zaandamse jongeren rijpte toen echter het pl…
  .
 • De drijvende motorspuit Motorspuit No.II, een motorspuit in dienst bij de Reinigingsdienst Zaandam als tonnetjesboot. Dit is de latere blusboot De Vaartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBrandweer Zaandam Kring 6

  Blusboot De Weer

  De blusboot is ontworpen door scheepsbouwkundige de heer W. Zwolsman en Kromhout Motoren Fabriek D. Goedkoop jr. N.V. te Amsterdam. Het casco is gebouwd op de scheepswerf Zaandam van de fa. J van der Molen aan de Zuiddijk te Zaandam. De inbouw van de motoren inclusief een Samofa hulpaggregaat, keerkoppelingen, leidingen en pompen zijn uitgevoerd bij de Fa. Schooneveld in de Oostzijde te Zaandam.
  met een capaciteit 300 liter/minuut.

Op 28 september 1928 werd de Drijvende Motorspuit Zaandijk (DMZ)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBrandweer Zaandijk

1942, 25 Jaar Vrijwillige Brandweer

Zaterdag 5 september 1942 zal het 25 jaar geleden zijn, dat de Vereniging Vrijwillige Brandweer Zaandijk werd opgericht. De aanleiding tot deze oprichting was de grote brand bij de Oliefabriek De Liefde te Wormerveer, op 29 en 30 juni 1917, waar de nieuwe motorspuit, die door een commissie uit de burgerij aan de gemeente Zaandijk zou worden overgedragen, haar eerste vuurdoop onderging.
in dienst genomen. Deze drijvende motorspuit sproot voort uit een initiatief van een particulier opgerichte brandweer te Zaandijk met als leden een groep uitgetreden brandweermensen van de Vrijwillige Brandweer Zaandijk die deze op eigen kosten aanschaften.

In maart 1962 waren de kosten voor vervangen van de boot en zijn materiaal zo hoog, dat de leden besloten deze te verkopen en daarmee de brandweerploeg DMZ op te heffen.

Op 4 oktober 1958 werd blusboot De Weerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBrandweer Zaandam Kring 6

Blusboot De Weer

De blusboot is ontworpen door scheepsbouwkundige de heer W. Zwolsman en Kromhout Motoren Fabriek D. Goedkoop jr. N.V. te Amsterdam. Het casco is gebouwd op de scheepswerf Zaandam van de fa. J van der Molen aan de Zuiddijk te Zaandam. De inbouw van de motoren inclusief een Samofa hulpaggregaat, keerkoppelingen, leidingen en pompen zijn uitgevoerd bij de Fa. Schooneveld in de Oostzijde te Zaandam.
in dienst genomen. Deze blusboot is in maart 2016 uit de vaart genomen.

 • Bronnen: Wikipedia en 'Spuitgasten' een uitgave van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk.
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/blusboten.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
 • (Externe bewerking)