Zaandam, 18 juli 1944

Twee driehoekige zuilen

Klaas Pieter de Boer, keramist, doet van 1962 tot 1966 de opleiding aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, de Rietveld Academie, te Amsterdam, richting keramiek. In 1966 heeft hij zijn eigen atelier aan de Klokbaai in Zaandam. In 1966 is tevens zijn eerste tentoonstelling samen met Hans Kuijt: keramiek 66, in het voormalige kantoor van notaris Postma te Zaandam.

Klaas de Boer bracht als zodanig in Zaanstad en daarbuiten verscheidene grote kunstprojecten tot stand, onder meer de murale plastiek, verdwenen tijdens de sloop van voormalig gemeentehuis De Bannehof en keramische zuilen bij verpleeghuis Oostergouw en in de Russische Buurt.

Twee driehoekige zuilen

Midden van de Golofkinstraat van steen en keramisch beton, 2,50 meter. Twee driehoekige zuilen bekleed met zelfgevormde tegels. Eronder zit beton. De kleuren zijn sober: rood, verschillende tinten bruin en blauw. De afbeeldingen erop zijn wat minder herkenbaar dan die op het beeld van Men­schikoff. Toch denk ik dat je wel een en ander begrijpt.

Eenheid en Verscheidenheid
Het Zaanoeverproject in Beeld achter Westzijde 148

Ter hoogte van Westzijde 148 aan de achterkant van de Muziekschool, in de nabijheid van een achteringang van gebouw De Faam aan de Simon de Witstraat; is een min of meer verstopt tableau zichtbaar dat ook vanaf de Zaan niet te zien is. Het betreft een tableau van vier tegels, elk 327 mm x 327 mm, dat het Zaanoeverproject in beeld brengt. Ontwerper Klaas de Boer in april 1992: ,,Uitgangspunt voor dit ontwerp is de grillige vorm van de Zaan. Lengte en dynamiek van de rivier worden benadrukt door de ruitvorm van het tableau. De functies van de oevers zijn weergegeven in kleuren. Groen is natuur, rood is wonen, en turquoise is werken. Dwars door deze bonte lappendeken stroomt het verbindende blauw van de Zaan. Ik heb geprobeerd de wisselwerking tussen de verscheidenheid op de oevers en de eenheid van de rivier weer te geven.” Staat: Goed, Toegankelijkheid: Vrij

In zijn werk zijn verwijzingen te vinden van oude culturen. Klaas ontwikkelt de keramiek van toegepaste, naar zelfstandige kunst. Werken met klei, porselein en steengoed staan centraal in zijn werk. Eeuwenoude stooktechnieken als Raku geven ruimte aan de fascinatie die Klaas aan zij klei- en objecten geeft.

Keramist Klaas de Boer is een globetrotter. Het liefst besteed hij zijn tijd aan het zoeken naar de sporen van oude culturen. China, Japan, Egypte of Zuid-Amerika. En hij is in hart en nieren natuurliefhebber. In zijn werk zijn verwijzingen te vinden naar oude culturen en de tijdloze natuur. Toch ziet zijn werk er modern uit. Een uitgebalanceerd effect wordt verkregen door strakke vormen en prachtige kleuren in combinatie met in de klei gekraste decoraties. Vanaf de eerste dag op de Rietveldacademie weet Klaas dat hij keramist wil worden. Het is begin jaren zestig, de periode dat de keramiek zich ontwikkeld van toegepaste keramiek tot zelfstandige kunst. Picasso en de Cobra beweging hebben al op ongebruikelijke manier gewerkt met keramiek en spelen een bepalende rol in Klaas zijn ontwikkeling. Klei is meer dan een bord of een theepot.

De talloze manieren waarop je met klei kunt werken en de techniek van het werken met klei, porselein en steengoed staan centraal in Klaas zijn werk. Vrijer werk met de nadruk op Esthetiek en Techniek, in plaats van functionaliteit. Eeuwenoude stooktechnieken als Raku stoken geven ruimte aan de fascinatie die Klaas aan zijn klei en objecten geeft. De gebruiksmogelijkheid van potten en of schalen is volstrekt ondergeschikt aan de kunstzinnige aspecten. Het krassen met diepe en ondiepe halen is een specialiteit van Klaas. De afbeeldingen en de warme natuurtinten geven de perfect gedraaide, geglazuurde en gestookte objecten een “Uitstraling”. Die perfecte “Uitstraling” is wat Klaas de Boer nastreeft. Klaas de Boer maakt potten, plastieken en wanddecoraties. Klaas geeft ook les. Bron: Spruit-Ledeboer, Mieke G. Nederlandse keramiek 1900-1975, Assen 1977

Als opgeblazen kikkers, zo bollig in buikvorm, spant de keramiek haar rondingen in galerie 'Klokstraat 8'. Het zijn weer de originele en grappige baksels van de door de Amsterdamse academie gevormde pottenbakker en voor de lieve centjes ook nog bijrijder Klaas de Boer uit Zaandam. Slechts een vijftiental gekke mannetjes, zo maar nergens voor dienende leuke bolligheden op korte pootjes, een rechtopstaande puntige ei-vorm, een lampion-achtig hangding en een paar echt te gebruiken schaaltjes en potten zijn geëxposeerd. De baksels hebben een aantrekkelijke genuanceerd blauwe kleur of zijn fijntjes crème en goudoker. Kwistig strooide de maker gegraveerde leuke figuurtjes over of stempelde met een sleutel versierseltjes. Deze grafische toevoegsels verrijken de eenvoudige en originele vormen danig. Zij geven het technisch uitstekend product een speelse makelij van een bijzondere aanlokkelijkheid en vormen een leuke noot tussen de Leeuwarder exposities.

Etsen en ceramiek

Twee vrienden, beide 26 jaar, afgestudeerd aan de Amsterdamse Gerrit Rietveld-academie en in Zaandam wonend, zorgen momenteel in de Leeuwarder galerie Klokstraat 8 voor een mooie expositie. De keramist Klaas de Boer is er een goede bekende met zijn opvallende potterie. Zijn nieuw werk laat nu zijn ontwikkeling duidelijk zien.

In gedraaide schalen en potten grifte hij koppen en mensfiguren in de natte klei, deed in de geulen blauwe klei en vulde de ontstane vormen dun in met verschillende kleisoorten, de eugobe-techniek. Met glanzende en doffe glazuren kwam tenslotte zijn mooie potterie klaar.

Uit potten, die leuk de bol of eivormen benaderen, kwam op den duur uit de decoratie van koppen en mensfiguren zeer grappige ceramiek tot stand. De ruimtelijk geworden figuratie bleef niet alleen mooi van vorm en kleur maar zette zich ook tot geslaagde en geestige samenvoegingen van deze bol- en eivormen tot gestalten voort. De Boer vindt telkens nieuwe oplossingen en speelse voortzettingen van zijn kunst. Zo laat hij nu een grappige op de rug liggende, figuratie zien.

Zie: Beeldende kunstplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeeldende kunst

Meest algemeen gebruikte benaming voor die takken van kunstbeoefening waarmee een bepaald gegeven in vlak of ruimte wordt uitgedrukt. Hiertoe behoren de beeldhouwkunst en de schilderkunst met alle daarmee verwante kunsten, zoals tekenkunst, grafische kunst, fotografische kunst, emailleerkunst, mozaiek en verscheidene mengvormen en toegepaste kunsten. Volgens sommige kunstgeleerden valt ook de
en Keramiekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKeramiek

Verzamelnaam voor keramische producten als aardewerk, porselein en plastiek, vervaardigd door zowel kunstenaars als gespecialiseerde bedrijven, de vroegere pottenbakkerskunst. In de Zaanstreek heeft zich na de Tweede Wereldoorlog een niet onbelangrijke ontwikkeling voorgedaan in de keramische kunst. Deze werd en wordt beoefend door kunstenaars zoals Pieter Groot,
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/boer2.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)