Assendelft 1906 - 23 augustus 1982

Burgemeester van Assendelft van 1936-1971. Vermeldenswaardig daarbij is dat De Boer zijn vader Jan Johannes de Boer opvolgde als burgemeester, die op zijn beurt het eerste-burgerschap voortzette van zijn vader Klaas Cornelisz de Boer. Daardoor kende Assendelft een aaneengesloten periode van niet minder dan 92 jaar onder het burgemeesterschap van de familie De Boer. Jan de Boer werd jong benoemd, op 29-jarige leeftijd. Na het overlijden van zijn vader in 1936, werden door een comité in drie dagen tijd 2918 handtekeningen van de 3000 meerderjarige inwoners van Assendelft bijeengebracht, waarmee koningin Wilhelmina werd verzocht haar goedkeuring te verlenen tot de benoeming van de derde De Boer tot burgemeester van Assendelft. Daarom werd Jan de Boer wel 'de gekozen burgemeester' genoemd.

In 1944 wist De Boer zich met behulp van een medische verklaring te onttrekken aan het ambt, toen de Duitse bezetters van hem eisten dat hij inwoners moest aanwijzen voor werkzaamheden aan kustverdedigingswerken. Op 24 december 1944 maakten de Duitsers tevens bekend dat alle mannen van 17 tot 40 jaar in de Zaanstreek zich moesten melden voor de arbeidsinzet. Zaanse verzetsgroepen besloten alle bevolkingsregisters in de Zaanstreek te laten verdwijnen waarop ook een overval werd gepleegd in Assendelft. Hoewel niet meer in functie, verleende Jan de Boer hulp bij het ontvreemden van het Assendelftse bevolkingsregister.De registers werden vaak verborgen onder de vloer van een boerderij. Kort na de bevrijding werden de bevolkingsregisters teruggebracht waar zij hoorden.

Direct bij de bevrijding, op 5 mei 1945, hervatte hij zijn taken als burgemeester. De Boer heeft in twee publicaties, 'Tussen Kil en Twiske' (1946) en 'Assendelft, mededelingen over de geschiedenis van een hoge heerlijkheid' (1982), de historie van zijn gemeente dichter bij de mensen gebracht.

Feest voor de burgemeester

Burgemeester Jan de Boer van Assendelft en zijn echtgenote zijn maandagochtend 14 november 1961 op verzoek van een uit de bevolking gevormd huldigingscomité voor twee dagen naar Haarlem vertrokken. Het comité en haar medewerkers gebruikten die afwezigheid om vóór woensdagochtend halfnegen het kilometerslange dorp een vrolijk aanzien te geven. Daarvoor moesten honderden vlaggemasten worden geplaatst. De reden voor dit feestvertoon is, dat burgemeester De Boer woensdag 25 jaar burgemeester van het qua oppervlakte grootste Zaanse dorp is.

Er werd een speciale raadszitting gehouden. De burgemeester en zijn familieleden maakten een rondrit door het dorp. Er stonden twee recepties op het programma en een fakkeloptocht met plaatselijke muziekkorpsen. Jan de Boer verwierf in zijn geboortedorp evenveel respijt als zijn vader en grootvader. De Assendelfters leerden zijn belangrijkste eigenschap kennen, dat hij een man van zijn woord is. Burgemeester De Boer had twee dochters maar geen zoons, zodat er geen vierde generatie De Boer in Assendelft zou gaan regeren.

  • boer_jan_de.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/03/16 16:51
  • door zaanlander