Optocht in 1904 ter ere van het 25-jarig jubileum van Burgemeester de Boer

Assendelft, 10 oktober 1852 - Assendelft, 5 augustus 1936

Burgemeester van Assendelft van 1879 tot 1918. Hij werd als boerenzoon al op zijn 26e tot burgemeester in zijn woonplaats benoemd. Zijn zoon Jan Johannes de Boerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoer, Jan Johannes de

Assendelft 20 februari 1879 - 14 september 1936

Burgemeester van Assendelft van 1918 tot 1936, opvolger van zijn vader Klaas Cornelisz de Boer en voorganger van zijn zoon Jan de Boer.

De Boer was zeer begaan met landbouw en veeteelt. Als secretaris-penningmeester maakte hij deel uit van de provinciale regelingscommissie voor de paardenfokkerij in Noord-Holland. Ook nam hij regelmatig deel aan het Concours hippique op Houtrust. In 1926 trad hij toe tot een commissie die …
en daarna zijn kleinzoon Jan de Boerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoer, Jan de

Assendelft 1906 - 23 augustus 1982

Burgemeester van Assendelft van 1936-1971. Vermeldenswaardig daarbij is dat De Boer zijn vader Jan Johannes de Boer opvolgde als burgemeester, die op zijn beurt het eerste-burgerschap voortzette van zijn vader Klaas Cornelisz de Boer. Daardoor kende Assendelft een aaneengesloten periode van niet minder dan 92 jaar onder het burgemeesterschap van de familie De Boer. Jan de Boer werd jong benoemd, op 29-jarige leeftijd. Na het overlijden van zijn v…
volgden hem op.

Klaas Cornelisz de Boer was als lid van de radicale vleugel van de liberalen voorts lid van Provinciale Staten van Noord-Holland (1887-1894) en van zowel de Tweede Kamer (1894-1908) als de Eerste Kamer (1910-1920). In de landspolitiek gold hij als uiterst deskundig op landbouwkundig gebied. Hij was hoofdbestuurslid van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw en publiceerde artikelen en brochures over de agrarische verhoudingen.

Zijn brochure 'Proeve van een agrarisch program' (1903) kreeg landelijk grote aandacht. Daarnaast schreef hij historische artikelen over zijn dorp. In de Zaanstreek werd hem groot gezag toegekend, onder meer door zijn pleidooi als Kamerlid in 1898 voor de aanleg van de vijf jaar later gerealiseerde Wilhelminasluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWilhelminasluis

Op 24 oktober 1903 geopende, belangrijkste doorsluizing van de Dam te Zaandam.

Vóór de aanleg, die in 1901 een aanvang nam, omvatte het Zaandamse sluizencomplex de Duikersluis met een breedte van 6,29 m, diepte 2,20 m onder Amsterdams Peil, de Kleine Sluis met een lengte van 18 m, breedte 3.24 m en diepte 2,01 m en de
in Zaandam.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/boer3.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)