Stichting opgericht in juni 1987 door ondernemer J. Op den Velde, als reactie op de drastische bezuinigingen van de overheid. Voor activiteiten in sport, welzijn en cultuur is men steeds vaker aangewezen op geldelijke ondersteuning door het bedrijfsleven. Stichting Boom tracht de inzameling en verdeling van deze gelden te coördineren. In 1988 verdeelde de stichting een bedrag van ca. ƒ 50.000 aan onder andere Culturele Raad Nauernaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCulturele Raad Nauerna

Stichting, die zich inzet voor de organisatie van culturele manifestaties in Nauerna. Sinds begin 1989 heeft de culturele raad daarvoor de beschikking over het 17e-eeuwse, uit Wormerveer afkomstige en gerestaureerde pakhuis Archangel, waarin optredens, veelal van dichters en schrijvers, worden georganiseerd. De Culturele Raad Nauerna werd begin jaren '80 opgericht en hield haar bijeenkomsten aanvankelijk in een oude tochtige kolenschuur. Op de plaats van die schuur werd A…
, Stichting Biljartcentra Zaanstadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBiljarten

Spel dat zich tot binnensport ontwikkelde. Met biljart wordt tevens de rechthoekige, met doorgaans groen laken beklede tafel aangeduid waarop het spel wordt beoefend. Het wordt gespeeld met drie ivoren ballen en een zogenaamde keu, een circa 1.40 meter lange stootstok.
en Vereniging van Postzegelverzamelaars De Posthoorn. In 1989 was de stichting actief in de geldvergaring voor de bouw van een manege van De Blijde Ruiters bij het recreatiegebied Jagersplasplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJagersveld

Recreatiegebied tussen Plan Kalf (Zaandam) en de Coentunnelweg, voor het grootste deel op het grondgebied van Zaanstad, voor het resterende deel op het gebied van Oostzaan. Het recreatiegebied werd aangelegd tijdens de door zandwinning (wegzuigen van grote diepte) ontstane Jagersplas, eind jaren '70/begin jaren '80 van de 20e eeuw. Dat was ruim 25 jaar nadat de eerste plannen voor het Jagersveld waren gemaakt. Op de (diepe) Jagersplas wordt veel “gesurft. Zie ook
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/boom.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)