Wormerveer, 7 maart 1918 - Purmerend, 20 april 2002

Jaap Boot, in 1938 oprichter van Onderwijsinstituut Bootplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoot, Instituut

Instituut voor stenografie en machineschrijven te Westknollendam. Het instituut werd opgericht in juni 1938 te Wormerveer, aan de Wilgenkade, door Jb. Boot, die toen al enige jaren les gaf in stenografie. Het pand van het instituut werd tijdens de Tweede Wereldoorlog druk gebruikt door de illegaliteit. In november 1945 werd verhuisd naar een pand aan de Wandelweg. Het instituut breidde nadien aanzienlijk uit met een kopieerinrichting, een accountantskantoor en een afdeling assur…
, was gedurende de tweede wereldoorlog verzetsman, leider van de Wormerveerse L.O. en chef-staf van district VI van de Binnenlandse Strijdkrachten. In die hoedanigheid had hij in Wormerveer kort na de bevrijding zo ongeveer alle touwtjes in handen. Boot was verspreider van de illegale Zaanse Trouw-editie.

In zijn boekje Na vijftig jaar, waarin hij zijn verzetsactiviteiten gedurende de jaren 1940-1945 vastlegde, schreef hij lovend over zijn communistische medestrijder Jan Brasser. In de laatste maanden voor de bevrijding was hij nauw betrokken bij de problemen over de politieke weg die de protestantse Trouw-aanhangers na de bevrijding zouden inslaan. Boot behoorde tot de vurige voorstanders van een Christelijke Volkspartij, waarin anti-revolutionairen en christelijk-historischen zouden samengaan. Hiervan kwam niets terecht. Na de bevrijding verenigden Boot en andere Zaankanters zich in een anti-communistische geheime dienst.

In 1958 realiseerde Jaap Boot een mobiele typeschool, waarbij middelbare scholen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht werden bezocht met Volkswagenbusjes met elk 100 typemachines aan boord. Daarnaast schreef hij leerboeken voor stenografie en typen, die in zijn drukkerij werden gedrukt. Ook runde hij een kantoormachinehandel en bouwde zijn onderwijsinstituut uit tot filialen in meer dan tien steden in het land. Het onderwijspakket werd uitgebreid met opleidingen voor het middenstandsdiploma, praktijkdiploma boekhouden, handelscorrespondentie en conversatiecursussen. Hij was verzamelaar van een uitgebreide collectie typemachines en schreef een boek over de ontwikkeling van de schrijfmachine.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/boot_jaap_1918-2002.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)