bosman

Zaandam, 22 oktober 1893 - Zaandam, 2 november 1971

Revolutionair socialist. Raadslid voor de CPH (zie: Communismeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCommunisme

Politieke stroming, met in de Zaanstreek lange tijd grote aanhang en belangrijke invloed.

Algemeen

Onder communisme wordt verstaan: een maatschappelijk stelsel waarin de productiemiddelen gemeenschappelijk eigendom zijn en waarin bij de verdeling der voortgebrachte goederen en diensten het beginsel wordt gevolgd dat elk lid van de gemeenschap daarover kan beschikken naar behoefte. Bij ontbreken van dit stelsel wordt onder communisme tevens verstaan: het streven naar die maatsch…
) en later voor de RSAP (zie: Socialismeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSocialisme

Politieke stroming, strevend naar een maatschappijvorm waarin niet, zoals in het 19e-eeuwse kapitalisme, het bezit, maar de arbeid centraal staat en onder meer gericht op gelijke ontwikkelingskansen voor alle leden van de gemeenschap. Het socialisme is sinds de tweede helft van de 19e eeuw van zeer grote en wijd verbreide invloed, ook in Nederland. De Zaanstreek had lange tijd de naam
3.3. en 4.4plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSocialisme

Politieke stroming, strevend naar een maatschappijvorm waarin niet, zoals in het 19e-eeuwse kapitalisme, het bezit, maar de arbeid centraal staat en onder meer gericht op gelijke ontwikkelingskansen voor alle leden van de gemeenschap. Het socialisme is sinds de tweede helft van de 19e eeuw van zeer grote en wijd verbreide invloed, ook in Nederland. De Zaanstreek had lange tijd de naam
) te Zaandam. Van beide partijen was hij ook lid van het hoofdbestuur.

Zoon van Simon Bosman, winkelier, en Geertje Jeens de Jong. Op 1 augustus 1914 trad hij in het huwelijk met Trijntje Kwast, met wie hij een dochter en twee zonen kreeg. Pseudoniemen: Folesca, DEDS (De Eerste De Slechtste).

Lid van de CPH

Bosman werd geboren in een typisch Zaans arbeidersgezin dat op de rand van armoede leefde. Dit bracht hem ertoe zich politiek te roeren. Na een kortstondig lidmaatschap van de Socialistische Partij sloot hij zich aan bij de CPH, binnen welke partij hij bijzonder actief was. Hij werd voorzitter van het afdelingsbestuur, gemeenteraadslid vanaf 1927 en omstreeks hetzelfde jaar ook lid van het hoofdbestuur. Onvrede met het door de partijleiding uitgezette beleid (het trouw volgen van de Russische Komintern) was voor hem aanleiding om in 1930 uit de partij te treden.

Overgang naar RSP

Aanvankelijk leek het erop dat de afdeling Zaandam zijn standpunten deelde, maar heftige tegenstand van Dirk Makkinga deed de meeste CPH-leden besluiten binnen de partij te blijven. Bosman vormde toen met een aantal geestverwanten de Bond van Oppositionele Communisten. Deze partij sloot zich in 1931 bij de RSP aan.

Bosmans ster binnen deze jonge partij rees snel: binnen een paar maanden was hij lid van het dagelijks bestuur. Deze functie behield hij toen de RSP in 1935 samen ging met de OSP om de RSAP te vormen. In hetzelfde jaar kwam hij terug in de Zaandamse gemeenteraad.

Conflict met Sneevliet

Ook binnen de RSAP ontstonden echter spanningen. Bosman kwam in conflict met partijaanvoerder Sneevliet. Hoewel hij in 1939 nog werd herkozen, maakte de slechte verhouding met de partijtop het hem in feite al niet meer mogelijk goed te functioneren. Een definitieve breuk ontstond in het eerste oorlogsjaar: terwijl de RSAP onderdook, stond Bosman meegaandheid voor. Fokke Bosmans persoonlijk archief (hij bewaarde alle stukken) is na zijn overlijden ondergebracht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.

Biografie BWSA

Literatuur: A. van Ginkel, Fokke Bosman. Leven voor de beweging, 1918- 1940; Krommenie 1987 (scriptie).

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/bosman.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)