bredenhof_stichting

De Bredenhofstichting is een stichting die zich bezighoudt met het ondersteunen van goede doelen op het gebied van erfgoed, de streekgeschiedenis en het cultuurlandschap (slagenlandschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSlagenlandschap

Karakteristiek landschap voor de Zaanstreek. dat zich kenmerkt door lange, rechthoekige slagen land. met daartussen sloten en (haaks daarop) dwarssloten. Zie: Landschap 2., 3., 3.6. en Natuur in de Zaanstreek in de Zaanstreek 5.1., 5.2.
).

De stichting, die in 2006 is opgericht biedt steun aan Zaanse vrijwilligersorganisaties die op deze terreinen concrete projecten willen realiseren. De ondersteuning kan zich uitstrekken tot advisering betreffende (zakelijke) aanpak, verwijzingen en ook directe financiële steun.

Er is onder andere steun verleend aan de volgende projecten:

 • Vereniging Historisch Zaandam
 • Stichting Kalverpolder De kostbare fundering van het nieuwe botenhuis
 • Molencomplex De Paauw te Nauerna
 • Jubileum Zaanse Kaper
 • Theaterstuk 'De ijzeren duim' in Jisp
 • Atlas Oer IJ
 • Restauratie en beperken wateroverlast 'De Beeldentuin' te Zaandijk
 • Jubileumsymposium St. Kalverpolder en Ver. Ongeschonden Westzijderveld
 • Stichting Hemmesgroep
 • Vereniging Vrienden van Stadsherstel
 • Stichting Industrie Cultuur Zaanstreek
 • De varende verhalenbank
 • Stichting Wormerveerse Vermaning
 • Aankoop 'Zaans' schilderij van Monet voor het Zaans Museum
 • Documentaire over de herbouw van het Wevershuis
 • Documentaire van de Zaanse Houtacademie over de herbouw van het Wevershuis
 • Uitgave Leven Langs de Liniedijk' Bd.
 • Zaans Museum: 'Verzameling 1874 Zaanse Merkwaardigheden'
 • 'Hout aan de Zaan'
 • Herstelwerkzaamheden voor oliemolen 'de Zoeker'
 • Elout Wytema Stichting
 • Monumenten Spreken
 • 5 jaar stichting Kalverpolder
 • Stichting Monet in Zaandam, boekwerk over Monet in Zaandam
 • Stichting Zaanse Pakhuizen
 • Jisperkerk voor de restauratie van de eeuwenoude, monumentale zerkenvloer.
 • Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling (ZOV)
 • Stichting Kalverpolder
 • Stichting Weefhuis
 • Vereniging Zaansche Molen
 • Stichting Behoud Cultureel erfgoed Verkade
 • Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving

Het bestuur bestaat uit

Ron Sman te Zaandijk, voorzitter
Marry van der Aar te Koog aan de Zaan, secretaris
Jelmer Poutsma te Wijdewormer, penningmeester

De naam is een verwijzing naar Bredenhofplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBredenhof, de

Voormalige concerttuin te Zaandijk, eigendom van de familie Breet. De Bredenhof was aan het einde van de 19e eeuw een uitgebreide tuin, die de heer Breet geregeld openstelde voor openbaar toegankelijke activiteiten. Ook na zijn overlijden bleven de muziektent en de kinderspeeltuin nog lange tijd bestaan. De tuin moest evenwel meer en meer wijken voor de oprukkende bebouwing. De namen Bredenhof(dwars)straat en Parkstraat herinneren aan de particuliere tuin, die in de volksmond 'he…
, de Voormalige concerttuin te Zaandijk, eigendom van de familie Breetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBreet

Fabrikantenfamilie te Zaandijk.

Cornelis Arentsz Breet (1645-1682), gehuwd met Aryaantje Kasterkom (1648-1707), kwam van Gorredijk naar Zaandijk. Zijn zoon Arent Breet (1674-1748), gehuwd met Grietje Jacob Fols (1674-1729), was aldaar koopman en olieslager met de molens
.

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/bredenhof_stichting.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
 • (Externe bewerking)