breet

Fabrikantenfamilie te Zaandijk.

Cornelis Arentsz Breet (1645-1682), gehuwd met Aryaantje Kasterkom (1648-1707), kwam van Gorredijk naar Zaandijk. Zijn zoon Arent Breet (1674-1748), gehuwd met Grietje Jacob Fols (1674-1729), was aldaar koopman en olieslager met de molens De Dood, De Haas, De Pauw, De Os, De Koperslager en De Ooievaar. Diens enige in leven gebleven jongste zoon Jacob Arentsz Breet (1711-1748), gehuwd met Maartje Honig (1713-1779), zette dit oliebedrijf voort en kocht nog de molen Het Fortuin erbij.

Toen hij jong kwam te overlijden was zijn oudste zoon pas 11 jaar en kon van opvolging dus geen sprake zijn. De weduwe Maartje was een dochter van de papiermaker Cornelis Jacobsz Honig en Stijntje Caescooper. Haar ongetrouwde broer, Jacob Cornelisz Honig (1707-1770) nam zijn twee neefjes Cornelis en Arent Breet later in zijn papiermakersbedrijf op, met het recht de firmanaam C. & J. Honig te blijven gebruiken.

Cornelis Jacobsz Breet (1737-1806), eerst gehuwd met Trijntje Aris de Boer(l738-1765) en later met Grietje Nen (1744-1826), en Arent Jacobsz Breet (1745-1807), gehuwd met Barbertje Pieters Corver (1747-1807) werden dus papiermakers en deden samen zaken onder de naam C.& J. Honig Breet, met de molens De Veenboer en Het Herderskind. Arent had geen zoon, zodat de zaken later overgingen op de zonen van Cornelis: Jacob Cornelisz Breet (1778-1847), gehuwd met Grietje Jans de Jager (1776-1837) en Klaas Cornelisz Breet (1784-1846), gehuwd met Guurtje Jacobsd de Vries (1785-1826).

In 1838 voegden zij nog de molen De Herder aan de firma toe. Hun zonen Cornelis Jacobsz Breet (1800-1852), gehuwd met Stijntje Haremaker, Jan Jacobsz Breet (1815-1892), gehuwd met zijn nicht Maartje Breet (1817-1880) en Cornelis Klaasz Breet (1818-1869), gehuwd met Neeltje Dekker (1821-1889) sloten in 1847 een vennootschap en en zetten de zaken voort. Het werd echter steeds moeilijker om te concurreren tegen de opkomende stoomgedreven papiermachines, zodat de laatste vennoot (Jan) de firma C. & J. Honig Breet in 1879 moest liquideren.

Zie ook: Bredenhof, de

  • breet.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/06/22 19:37
  • door jan