broek_aris_van

Zaandam 1754 - Zaandam 28 september 1835

Aris van Broek Adriaanszoon, zoon van houthandelaar Adriaan van Broek en Aaltje Maarten Nomen, gehuwd met Trijntje Duijn, was in de 18e eeuw, reeds op negentienjarige leeftijd een vooraanstaand reder en houthandelaar, wiens werven in de onmiddellijke nabijheid van de naar hem vernoemde Aris van Broekweg hebben gelegen. Hij was, tijdgenoot van Adriaan Rogge, enige malen schepen voor West-Zaandam in de schepenbank van de Banne Westzaan en werd op 17 juli 1811 door de prefect van het departement van de Zuiderzee benoemd tot gemeenteraadslid van West-Zaandam. Aris van Broek bewoonde één van de koopmanshuizen op de Hogendijk.

Hij was medereder van het fregatschip De Vigilantie, een slavenschip dat in 1780 bij de monding van de Marowijne-rivier in Suriname werd overmeesterd door opstandige slaven. Het schip liep op een zandbank waarop de slaven de bemanning en 18 gezagsgetrouwe slaven overboord wisten te zetten. Het schip ging daarbij verloren; de opstandige slaven verdwenen in het binnenland van Suriname. De kapitein keerde als passagier van een ander slavenschip terug naar Nederland.

Het behaagde den Hemelschen Vader, hedenmiddag 25 October 1834 ten 12e ure van mij weg te nemen, mijn hartelijk geliefde Echtgenoote, TRIJNTJE DUYN, in den ouderdom van 77 jaren en 9 maanden; zij bezweek, ten gevolgen eener langdurige sukkeling, na dat ik ruim 57 jaren eene gelukkige Echtverbintenis met haar heb mogen doorbrengen. ARIS van BROEK Adriaans. Zaandam, 25 October 1834.

Heden morgen 28 September 1835 ruim zes ure ontsliep zeer zacht onze waarde Vader en Behuwd-Vader, ARIS van BROEK Adz., in den ouderdom van 81 jaren en 9 maanden, tot bittere droefheid van Famielje en Betrekkingen. AALTJE van BROEK, Zaandam, Wed. P. Kluijver, C. E. SMIT, Wedr. van N. van Broek.

  • broek_aris_van.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/09/25 11:35
  • door zaanlander