broek_aris_van

Zaandam 1754 - Zaandam 28 september 1835

Aris van Broek Adriaanszoon, zoon van houthandelaar Adriaan van Broek en Aaltje Maarten Nomen, gehuwd met Trijntje Duijn, was in de 18e eeuw, reeds op negentienjarige leeftijd een vooraanstaand reder en houthandelaarplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHouthandel

Belangrijke drager van de Zaanse economie. Ontstaan en in belang gegroeid aan het eind van de 16e en vooral het begin van de 17e eeuw; ondanks door de eeuwen heen aanzienlijke veranderingen van karakter één van de belangrijke economische activiteiten binnen de Zaanstreek. Lange tijd was de Zaanstreek in de Nederlandse, en ook in de internationale, houthandel een van de toonaangevende gebieden.
, wiens werven in de onmiddellijke nabijheid van de naar hem vernoemde Aris van Broekweg hebben gelegen. Hij was, tijdgenoot van Adriaan Roggeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRogge, Adriaan Jansz

Zaandam, 3 mei 1732 - Zaandam, 22 juli 1816

Vooraanstaand koopman te Zaandam, touwslager, papiermaker, zeehandelaar. Zie ook: geslacht Rogge.

Adriaan Rogge, de oudste zoon van Jan Lijnstz Rogge en Engeltje Adr.d. van Wimmenum, werd in 1759 directeur van de
, enige malen schepen voor Westzaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzaandam

Vroegere naam voor het ten westen van de Zaan gelegen deel van Zaandam, dat deel uitmaakte van de Banne van Westzanen. Het dorp is, in tegenstelling tot Oostzaandam, nooit zelfstandig geweest - en dat terwijl het in de loop der geschiedenis in economisch opzicht en wat betreft het aantal inwoners belangrijker werd dan zijn 'overbuur`. De oorzaak van de aanvankelijke, tot 1811 in stand gebleven scheiding tussen West- en Oostzaandam was eenvoudigweg dat de dorpen in verschillende rec…
in de schepenbank van de Banne Westzaan en werd op 17 juli 1811 door de prefect van het departement van de Zuiderzee benoemd tot gemeenteraadslid van WestZaandam. Aris van Broek bewoonde één van de koopmanshuizen op de Hogendijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHogendijk

Dijk in Zaandam, lopend van de Dam tot de Provincialeweg (N203).

Tot 1957 liep de Hogendijk tot het Dampad door. De Zaanse Dijken worden onderscheiden in hoge dijken en lage dijken. De hoge dijken werden aangelegd als zeedijken, de lage dijken langs het binnenwater van onder meer de Zaan. De Hogendijk is een deel van de vroegere
.

Hij was medereder van het fregatschip De Vigilantie, een slavenschip dat in 1780 bij de monding van de Marowijne-rivier in Suriname werd overmeesterd door opstandige slaven1). Het schip liep op een zandbank waarop de slaven de bemanning en 18 gezagsgetrouwe slaven overboord wisten te zetten. Het schip ging daarbij verloren; de opstandige slaven verdwenen in het binnenland van Suriname. De kapitein keerde als passagier van een ander slavenschip terug naar Nederland.


1)
Pieter Cornelis Emmer: De Nederlandse slavenhandel 1500-1850, Uitgeverij De Arbeiderspers 2011
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/broek_aris_van.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/25 21:25
  • door jan2