broodfabrieken

Zie: Broodplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBrood

Voedsel, uit gekneed, gerezen en gebakken deeg van meel met water of melk bereid en als zodanig van oudsher het belangrijkste volksvoedsel. Brood wordt vervaardigd in bakkerijen, oorspronkelijk zeer ambachtelijke, kleinschalige bedrijven, waarvan er in elke gemeenschap een opmerkelijk aantal was gevestigd.
Sinds de tweede helft der 19e eeuw is steeds gepoogd het volksvoedsel brood op industriële wijze te vervaardigen. In de steden ontstonden de eerste broodfabrieken omstreeks 1870.

De eerste fabrieksmatige productie van brood in de Zaanstreek werd in 1886 door E.G. Verkade (Zie Verkade, ondernemersgeslachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerkade

Ondernemersgeslacht in Zaandam in de 19e en 20e eeuw.

De stichter van het familiebedrijf van Koninklijke Verkade NV Ericus Gerhardus Verkade (1835-1907) werd in Vlaardingen geboren als jongste in een gezin met vier kinderen van de notaris Ericus Gerhardus Verkade (1801-1835) en de Zaanse Geertruida van Gelder (1799-1851). Een maand voor zijn geboorte was zijn vader overleden. Zijn moeder Geertruida verhuisde in 1812 naar haar geboortestreek, waar ze in 1845 hertrouwde met Jan Keg (1798…
bereikt met de oprichting van Stoombrood- en Beschuitfabriek 'De Ruyter`. Verkade had geen ervaring met of in het bakkersbedrijf, maar uitsluitend de wens een fabriek met toekomstmogelijkheden voor zijn zoons te stichten. Hij zond een van hen naar Engeland om zich technisch en commercieel te bekwamen.

De broodfabricage, met 15 werknemers begonnen, werd echter geen succes, voornamelijk doordat de dagelijkse distributie (het transport in de vroege ochtend) tot nachtelijke arbeid in de bakkerij noodzaakte. Het bedrijf kwam hierdoor in conflict met de in de jaren na de oprichting tot stand komende arbeidswetgeving. Toen de Arbeidswet 1919 de bakkers-nachtarbeid definitief regelde, beëindigden de Verkades de broodfabricage (1920). Inmiddels waren zij zich al grotendeels gaan concentreren op de productie van beschuit, koek, theelichten, biscuits en suikerwerken, die commercieel veel meer mogelijkheden bleek te bieden.

In zekere zin is de fabrieksmatige vervaardiging van brood ook door de Zaanse verbruikerscoöperaties ter hand genomen (zie: Cooperatiesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCoöperatie

Economisch samenwerkingsverband van verbruikers of producenten. In de Zaanstreek werden vooral de coöperaties van verbruikers belangrijk, maar er ontstonden ook productie-coöperaties Door middel van gemeenschappelijke inkoop of bedrijfsuitoefening trachtten de deelnemers hun economische belangen te behartigen. Daarbij moet worden opgemerkt dat naast het economische doel idealisme een minstens zo belangrijke drijfveer voor de samenwerking was. In de 20e eeuw kwamen met name de land e…
), terwijl na de Tweede Wereldoorlog de Zaandamse Bakkerij De Zeeuwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBakkerij De Zeeuw

Geen enkele bronvermelding!

Bakkerij De Zeeuw

Reeds in 1855 werd door Cornelis Dekker de grondslag gelegd voor bakkerij De Zeeuw. De bakkerij aan de Vinkenstraat 54 onderging in 1920 een belangrijke uitbreiding. De bestaande bakkerij bleek te klein waarop vernieuwing onvermijdelijk bleek. Verschillende moderne werktuigen werden aangeschaft zoals de elektrische kneedmachine, die in minder dan geen tijd het meel tot deeg verwerkte.
(waarvoor reeds in 1855 de grondslag was gelegd door Cornelis Dekker) uitgroeide tot een bedrijf met 85 (thans ongeveer 50) werknemers. De meer ambachtelijke broodbakkerij, nog steeds uitgeoefend door een betrekkelijk groot aantal 'warme bakkers', is door de toepassing van allerlei moderne technische hulpmiddelen in verschillende opzichten inmiddels ook op nagenoeg industriële productiemethoden overgeschakeld.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/broodfabrieken.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)