calsum

Overleden in 1943

B. H. van Calsum, eerste onderwijzer in de Zaanstreek die in Koog vanaf 1921 een speciale klas voor zwakzinnige leerlingen had geleid. In 1925 nam het college van Burgemeester en Wethouders van Koog aan de Zaan contact op met het college van Zaandam. In 1926 deden deze gemeenten een verzoek aan de regering voor subsidie waarna een financiële samenwerking mogelijk werd. Op 1 januari 1927 startte de school met Van Calsum als schoolhoofd, officieel aan de Parkstraat te Zaandam.

Bij de opening telde de school drie debielenklassen en één imbecielenklas zoals de status van de leerlingen te dien tijde werd omschreven. Van Calsum bleef tot zijn overlijden in 1943 hoofd en werd opgevolgd door E. Geerts die van 1944 tot 1955 de scepter zwaaide. Hoofd, respectievelijk directeur, waren nadien de heren Brinkhuis van 1955 tot 1973, H. Stolp vanaf 1974 en Eric Abbink in duo-functie met H. Stolp vanaf 1991.

Hij was tevens 1e Secretaris binnen het bestuur van 'Nazorg voor de Zaanstreek' in 1932 opgericht door Pieter van Meverplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMever, Pieter van

Leerbroek 2 maart 1865 - Koog aan de Zaan 21 november 1944

Hoofd van een school, voorvechter van het volksonderwijs, van 1927 tot 1931 wethouder voor onderwijs en de geneeskundige dienst in Zaandam, tevens loco-burgemeester.

Pieter van Mever was secretaris-penningmeester van het landelijk fonds Tot steun aan Volksonderwijs en het Zaanlands Schoolfonds. Hij redigeerde het maandblad Jeugd en Beroep, uitgegeven door de Nederlandse vereniging ter bevordering van voorlichting bij…
. Deze vereniging richtte te Koog een werkplaats in voor geestelijk onvolwaardigen. Met tien jongens en meisjes, afkomstig uit de Zaanstreek, werd begonnen met de productie van stoelmatten, vloermatten en borstels. De werkplaats werd in 1945 naar Zaandam verplaatst. Het aantal tewerkgestelden nam nadien toe en de vereniging ontving gemeentelijke subsidie. In 1955 werd de werkplaats aanvaard als gemeentelijke sociale werkvoorziening; de vereniging Nazorg droeg de werkplaats, inventaris en reserves aan de gemeente over.

Westzaner Van Calsum was eerder, vanaf 1903 werkzaam in het onderwijs bij school E aan de Rustenburg in Zaandam. In 1905 werd hij daar op verzoek eervol ontslagen. In 1911 volgde een aanstelling als onderwijzer in Rotterdam. Van Calsum maakte in 1937 als afgevaardigde van Koog aan de Zaan ook deel uit van de Commissie voor Samenvoeging van Zaangemeenten.

Zie: Onderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderwijs

Het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elementaire en meer uitgebreide kennis door daartoe aangestelde bevoegde leerkrachten, in het bijzonder het onderricht dat op scholen wordt gegeven. In navolgend artikel is de ontwikkeling van het onderwijs in de Zaanstreek geschetst.
13.4.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/calsum.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)