Ubbergen, 4 september 1853 - Herveld, 23 oktober 1909

Mathile Jacques Chevallier, burgemeester van Krommenie van 1896 tot 1898, zoon van boekhandelaar Mathile Jacques Chevallier sr. en Geertruida Catharina Elisabeth Stienstra. Hij was actief op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en onder andere met Lucas Lindeboomplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLindeboom, Lucas

Frankenhuis 17 januari 1845 - Kampen 4 januari 1933 Lucas Lindeboom predikant te Zaandam, later hoogleraar te Kampen Theoloog, predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zaandam van 1873 tot 1882. Lucas Lindeboom werd geboren op 17 januari 1845 te Frankenhuis bij Zwolle. Na het volgen van het gymnasium te Zwolle studeerde hij aan de Theologische school te Kampen, waar hij in 1866 afstudeerde. In dat jaar werd hij bevestigd als predikant van de toenmalige Christelijk Ger…
betrokken bij de oprichting van de Vereniging tot Christelijke verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders VCVGZ in Nederland (1884).

Na het overlijden van zijn moeder erfde hij haar landhuis Veldwijk, onder Ermelo, dat hij voor een gunstige prijs ter beschikking stelde voor een nieuwe psychiatrische inrichting. Chevallier werd rentmeester van de inrichting die in 1886 werd geopend. In 1890 kocht hij het landgoed 's Heeren Loo in Ermelo, dat hij een jaar later weer verkocht waarop ook hier een psychiatrische inrichting werd gestart.

Chevallier werd benoemd tot burgemeester van Schoonhoven, waar hij echter maar kort stond. Hij was in 1893 hoofd van het gesticht, dat door de 'Vereeniging tot Christelijke verpleging van bedelaars en landloopers' in het kasteel Meteren gevestigd moest worden. Deze poging te Meteren ondervond veel weerstand en mislukte waarop Chevallier zich terug trok. De uiteindelijke bestemming werd Het Hoogeland te Beekbergen.

Ondertussen bleef hij bestuurslid van Veldwijk. In 1894, terug in Ermelo, was hij een van de medeoprichters was van een Anti-Revolutionaire kiesvereniging. Het liefst zou hij directeur worden van een psychiatrische inrichting, maar dat kreeg hij niet voor elkaar.

Hij solliciteerde opnieuw als burgemeester en stond achtereenvolgens in Krommenie (1896-1898) en Valburg (1898-1909). Ook als burgemeester bleef hij betrokken bij de geestelijke gezondheidszorg.

De Vereniging tot Werkverschaffing aan Minvermogenden in de gemeente Krommenie hield op 17 oktober 1898 in de sociëteit een buitengewone ledenvergadering, hoofdzakelijk voor de verkiezing van een bestuurslid. Chevallier had wegens vertrek naar Valburg als voorzitter bedankt waarop de penningmeester, J. C. F. Mossel met algemene stemmen tot zijn opvolger werd benoemd.

Hij was initiatiefnemer van de in 1900 opgerichte Vereniging Valburg tot verpleging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in huisgezinnen. In Valburg zijn echter nooit patiënten verpleegd.

Hij overleed op 56-jarige leeftijd, kort nadat hij in Ermelo was geweest voor het 25-jarig jubileum van de mede door hem opgerichte Vereniging, en werd begraven in Herveld.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/chevallier_mathile_jacques.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)