Interkerkelijke vrouwen-organisatie met landelijk ongeveer 80.000 leden (1987). De oprichting had plaats op 1 oktober 1919 naar aanleiding van de instelling van het algemeen kiesrecht. De doelstelling was en is het geven van voorlichting aan de leden, uitsluitend vrouwen, op staatkundig, maatschappelijk en cultureel terrein. De bond koos al meteen een emancipatorisch, op de vrouw gericht, beleid. Door middel van thema-avonden, koffie-ochtenden en cursussen wordt aan dit beleid gestalte gegeven.

De grondslag. in de naam verankerd, is de overtuiging dat Christus' Koningschap alom moet worden erkend en dat de oplossing der maatschappelijke vraagstukken bij het licht van de Heilige Schrift als Gods Woord moet worden gezocht'.

In de Zaanstreek, organisatorisch ingedeeld in het bondsgewest N-Holland-Noord, zijn ongeveer 350 vrouwen bij de NCVB aangesloten. Er zijn 7 afdelingen opgericht` in chronologische volgorde: Zaandam-Centrum (april '34), Koog-Zaandijk (juni '42). Wormerveer (jan. '46), Krommenie (nov. '46), Oostzaan (nov. '47), Zaandam-Kogerveld (jan. '65) en Zaandam-Poelenburg (jan. '65). De Zaanstedelijk afdelingen van de NCVB zijn aangesloten bij de Federatieve Vrouwenraad Zaanstad'.

Een bekende NCVB-ster was de in 1985 overleden Ina Kakes-Veen,

zie ook: Ina Kakes-Veen-prijs.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/christen_vrouwenbond.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 15:41
  • door jan