Interkerkelijke vrouwen-organisatie met landelijk ongeveer 80.000 leden (1987). De oprichting had plaats op 1 oktober 1919 naar aanleiding van de instelling van het algemeen kiesrecht. De doelstelling was en is het geven van voorlichting aan de leden, uitsluitend vrouwen, op staatkundig, maatschappelijk en cultureel terrein. De bond koos al meteen een emancipatorisch, op de vrouw gericht, beleid. Door middel van thema-avonden, koffie-ochtenden en cursussen wordt aan dit beleid gestalte gegeven.

De grondslag. in de naam verankerd, is de overtuiging dat Christus' Koningschap alom moet worden erkend en dat de oplossing der maatschappelijke vraagstukken bij het licht van de Heilige Schrift als Gods Woord moet worden gezocht'.

In de Zaanstreek, organisatorisch ingedeeld in het bondsgewest N-Holland-Noord, zijn ongeveer 350 vrouwen bij de NCVB aangesloten. Er zijn 7 afdelingen opgericht` in chronologische volgorde: Zaandam-Centrum (april '34), Koog-Zaandijk (juni '42). Wormerveer (jan. '46), Krommenie (nov. '46), Oostzaan (nov. '47), Zaandam-Kogerveld (jan. '65) en Zaandam-Poelenburg (jan. '65). De Zaanstedelijk afdelingen van de NCVB zijn aangesloten bij de Federatieve Vrouwenraad Zaanstad'.

Een bekende NCVB-ster was de in 1985 overleden Ina Kakes-Veenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKakes-Veen, Ina

Zaandam 2 november 1926 - 14 april 1985

Catharina Cornelia (Ina) Kakes-Veen, voorzitter van CDA Zaanstad, eerste vrouwelijke hoogheemraad van Uitwaterende Sluizen, zeer actief in de vrouwenbeweging. Gemeente Zaanstad noemde de emancipatieprijs de
,

zie ook: Ina Kakes-Veen-prijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIna Kakes-Veenprijs

De Gebroken Afwaskwast was een emancipatieprijs die in het leven werd geroepen door de Zaanse Vrouwenkrant. Deze ludieke prijs was bedoeld als statement naar de gemeente Zaanstad toe. De eerste keer werd de prijs uitgereikt in oktober 1985 aan Marianne Monier, medeoprichter van de Zaanse Vrouwenkrant en werkzaam in buurthuis “Ons Huis” in Wormerveer, later o.a. directeur van de Anna Polakschool. Vervolgens werd deze wisselprijs nog eenmaal uitgereikt aan de filmgroep Vrouw …
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/christen_vrouwenbond.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 15:41
  • door jan