crematorium

Wijze van lijkbezorging, waarbij door zeer hoge temperaturen, variërend van 800 tot 1000 graden, een lichaam in as wordt omgezet. In Zaandam werd eind 1988 begonnen met de bouw van een crematorium. Het eerste Nederlandse crematorium werd opgericht in 1914 te Velsen. Kort daarna waren er in Zaandam acties om tot de stichting van een crematorium te komen, die evenwel zonder resultaat bleven. Het duurde veertig jaar voor het tweede Nederlandse Crematorium, te Dieren, werd gesticht. Na 1954 kwamen er snel nieuwe crematoria bij; in 1991 prefereert ongeveer veertig procent van de bevolking crematie.

Zaanstreek

In de Zaanstreek werden in de tweede helft van de jaren '80 initiatieven genomen tot de bouw van crematoria. Tegelijkertijd werden in Oostzaan en Zaanstad plannen ontwikkeld. Oostzaan schaarde zich achter de Crematorium Vereniging Nederland, die een crematorium wilde bouwen tussen de Kolkweg en de Kolksloot. In Zaanstad was er de Amsterdamse uitvaartvereniging P.C. met zeker na de overname van het uitvaartcentrum van D. Leguit veel Zaanse leden, die een crematorium met rouwcentrum wilde neerzetten aan de Wibautstraat te Zaandam.

Beide verenigingen bestreden elkaars plannen te vuur en te zwaard, tot aan bezwaarschriften bij de Raad van State tegen de bouwvergunningen toe. In november '87 verklaarde de Raad van State de bouwvergunning voor het crematorium aan de Zaandamse Wibautstraat nietig, omdat het in strijd was met het bestemmingsplan van het terrein. Het begin van de bouw, gepland in december '87, moest daardoor worden uitgesteld.

In september 1988 werden de bezwaarschriften tegen de wijziging van het bestemmingsplan door de Raad van State ongegrond verklaard, onmiddellijk daarna begon de Coöperatie P.C. met de voorbereidingen van de bouw. De directie van de Crematorium Vereniging Nederland liet B en W Oostzaan een maand later weten van de bouw af te zien. Van het crematorium Zaanstad aan de Wibautstraat werd in november 1988 de eerste paal geslagen. De bouw zou volgens de verwachtingen ongeveer een jaar duren. Het crematorium werd ontworpen door Hans Valkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigValk, Hans

Westzaan, 1937 Architect Hans Valk Hans Valk, architect in Westzaan. Hij ontving zijn opleiding aan het instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, het Hoger Technisch Instituut en de Gerrit Rietveld Academie, allen te Amsterdam. Tijdens een dienstbetrekking bij het Landeskirchenamt van de Evangelische Lutherse Kerk in Braunschweig volgde hij gastcolleges aan de T.H. in de Duitse stad.
.

De Coöperatie P.C. heeft in 2004 al haar activiteiten en activa, met name gebouwen, ondergebracht in PC Hooft Groep BV als holdingmaatschappij voor alle werkmaatschappijen en de daarin te verrichten activiteiten. De start van PC Hooft lag weliswaar in Amsterdam, het werkgebied breidde zich gestaag uit naar de regio Noordwest-Nederland.

In maart 2017 is PC Hooft veranderd naar PC Uitvaart.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/crematorium.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)