1942 - 1944

De Tweede Wereldoorlog vormde een zwarte bladzijde in de geschiedenis van onder andere ochtendblad De Zaanlanderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlander, De

In de Zaanstreek, tot 1992, verschijnend ochtendblad, onderdeel van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen in Alkmaar. Het blad werd opgericht door J.C. Peereboom in Wormerveer, die in november 1886 het Algemeen Advertentieblad De Zaanlander, weekblad voor Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westzaan en Krommenie liet verschijnen. De edities van 1886 tot 1922 zijn
, resulterend onder de Noordhollandse Pers, behorend tot de dagbladen die gehoor gaven aan de door de Duitse bezetter opgelegde maatregelen. Zo was er de verplichting in 1942 tot het samengaan van De Zaanlander en de Beverwijkse Courant-Kennemerland, al is er ook sprake van dat deze samenwerking op vrijwillige basis ontstond. Beide dagbladen werden al in Koog gedrukt.

Mededeling 4 mei 1942

De naam van de samengekoppelde dagbladen ging over in het Dagblad voor Noord-Holland. Later volgde een verplicht samengaan met de kranten in de regio's Alkmaar (Alkmaarsche courant), Hoorn (Dagblad voor West-Friesland, een samensmelting van Enkhuizer courant en Dagblad nieuwe Hoornsche courant) en het Dagblad voor Noordhollands Noorderkwartier, eerder ontstaan uit een fusie tussen Schagen en Helderse Courant. Deze combinatie kwam onder een hoofdredactie, die de nationaal-socialistische beginselen sterk aanhing. Eind januari 1943 telde Dagblad voor Noord-Holland een oplage van 62.620 stuks. Na de bevrijding mocht aanvankelijk alleen de Helderse Courant herverschijnen en kregen de regionale kranten tot september 1946 een tijdelijk verschijningsverbod opgelegd vanwege hun collaborerende rol in de oorlog.

Met ingang van met ingang van 1 oktober 1947 werden bijna alle Noord-Hollandse dagbladen ten noorden van het Noordzeekanaal ondergebracht in een nieuwe combinatie, de NV Verenigde Noord-Hollandse Dagbladen.

Deze combinatie ontstond uit een fusie van de NV Noord-Hollandse Pers, waartoe de drie uit de illegaliteit voortgekomen verzetsbladen De Vrije Alkmaarder, De Nieuwe Schager Courant en De Kennemer Koerier, en de combinatie van de oude, in september 1946 weer verschenen bladen van de Noord-Hollandse Courant, namelijk de Alkmaarse Courant, Schager Courant, Helderse Courant en Vrije Hoornse Courant, Kennemerland en De Zaanlanderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlander, De

In de Zaanstreek, tot 1992, verschijnend ochtendblad, onderdeel van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen in Alkmaar. Het blad werd opgericht door J.C. Peereboom in Wormerveer, die in november 1886 het Algemeen Advertentieblad De Zaanlander, weekblad voor Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westzaan en Krommenie liet verschijnen. De edities van 1886 tot 1922 zijn
.

In de nieuwe NV werd bovendien opgenomen De Oprechte Hoornse Courant, een blad dat ontstond toen enkele oud-illegale journalisten, niet tevreden met de in april 1947 tot stand gekomen fusie tussen het oude blad Nieuwsblad voor West-Friesland en de Vrije Hoornse Courant, een eigen blad lieten verschijnen.

De NV Dagblad voor Noord-Holland, die geen dagbladen meer uitgaf, trad als comparant tot de nieuwe NV toe. Deze beslissing werd na lange en moeizame besprekingen genomen. Het gevolg was dat in plaats van de tien comparerende dagbladen nog slechts zes dagbladen verschenen; De Helderse Courant, Schager/De Nieuwe Schager Courant, Het Dagblad voor West-Friesland, Dagblad Alkmaar, Dagblad Kennemerland/De Kennemer Koerier en De Zaanlander, plaatselijke uitgever van één onafhankelijk, vooruitstrevend dagblad, zoals de nieuwe NV het uitdrukte. Het personeel werd door de nieuwe combinatie overgenomen waarvan na drie maanden een deel afvloeide.

Na 1 oktober 1947 bleef ten noorden van het IJ alleen nog De Typhoonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTyphoon, Dagblad voor de Zaanstreek

Dagblad, oorspronkelijk illegaal verzetsblad, aanvankelijk uitgegeven door De Typhoon bv te Zaandam, later door uitgeversmaatschappij Midden Noord-Holland, Damiate Holding Haarlem. Het eerste exemplaar van De Typhoon verscheen op 12 oktober 1944 en werd uitgebracht door de Rooms Katholieke Centrale, RKC, zie ook:
als enige oud-illegale krant voortbestaan.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/dagblad_voor_noord-holland.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)