Wethouder Theun van Dam in 1978. Foto Archief Henk Dijkman

Amsterdam, 21 januari 1940

Theun van Dam, invloedrijke PvdA-wethouder van Zaandam en later Zaanstad in de periode 1970-1988. Daarna burgemeester van Purmerend. Ereburger van Zaanstad. Theun van Dam was al actief in de PvdA als lid afdelingsbestuur en eerder lid afdelingsbestuur Amsterdam vóór hij in 1970 wethouder van Zaandam werd. De PvdA kreeg dat jaar onverwacht een derde wethouderspost.

Van Dam, kersvers raadslid en sinds vijf jaar werkzaam bij het Zaans Instituut voor School- en Beroepskeuzebegeleiding, werd wethouder van Onderwijs, met bevoegdheden op het terrein van Welzijn. Bij de 'samenvoegingsverkiezingen' was hij lijstvoerder voor de PvdA; dat bleef hij bij de drie daaropvolgende raadsverkiezingen. In Zaanstad was hij achtereenvolgens wethouder van Onderwijs, Welzijn, Onderwijs en Financiën en Economische Zaken. Gedurende die hele periode was hij loco-burgemeester. Zijn invloed op het bestuurlijke en politieke leven in Zaanstad was groot, men hoorde wel eens zeggen dat in De Bannehofplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBannehof

Algemeen gebruikte naam voor het gemeentehuis van Zaanstad, ofschoon feitelijk niet juist; officieel luidt de naam: Gemeentehuis Zaanstad, en is het adres: Bannehof 1. De Bannehof werd gebouwd in de jaren 1974-'75 als rechtstreeks gevolg van de samenvoeging van zeven gemeenten tot Zaanstad per 1 januari 1974, naar ontwerp van ir.
geen beslissing werd genomen zonder dat Van Dam erin werd gekend.

In september 1988 werd hij benoemd tot burgemeester van Purmerend. Bij zijn vertrek uit Zaanstad kreeg hij het ereburgerschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
aangeboden. Zie ook: Onderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderwijs

Het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elementaire en meer uitgebreide kennis door daartoe aangestelde bevoegde leerkrachten, in het bijzonder het onderricht dat op scholen wordt gegeven. In navolgend artikel is de ontwikkeling van het onderwijs in de Zaanstreek geschetst.
1.3.6., 1.3.9. en 1.3.10.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/dam_theun_van.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)