(Westzaandam 1741-Zaandam 1816)

Minvermogende te Westzaandam, aan wie een 350 pagina's dik 'journaal' wordt toegeschreven. Dekker had een geringe opleiding en werd, als onder andere orgeltrapper in de vermaning te Westzaandam, in de laagste belastingkohieren genoteerd. Gezien zijn opleiding (vermoedelijk alleen lagere school) wekt het 'journaal`, dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door hem werd geschreven, verwondering en bewondering.

Hij laat het journaal aanvangen in het jaar 34 na Christus en doorlopen tot 1813. Op historische onjuistheden valt hij niet te betrappen, al is onduidelijk welke bronnen hij gebruikte. Het meest interessant is zijn beschrijving van de periode die hij zelf meemaakte; deze vangt aan in 1787. Het journaal' berust in het Gemeente-archief van Zaanstadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeentearchief Zaanstad

De term archief kan drie betekenissen hebben:

* het archiefmateriaal; * het archiefgebouw, de bewaarplaats, * de archiefdienst, de instelling.

Door de eeuwen heen zijn er wat betreft de archieven, in alle drie de betekenissen, veranderingen geweest. In dit artikel wordt, na een algemeen-historisch overzicht, het Gemeentearchief van Zaanstad behandeld. De overige voor de Zaanstreek van belang zijnde archieven zijn summier behandeld onder Archief.
.

Zie ook: Dagboeken journaalsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDagboeken journaals

Vorm van autobiografie, waarin de schrijver regelmatig (dikwijls iedere dag) chronologisch noteert wat hij/zij heeft meegemaakt, denkt, voelt of overweegt. Dagboeken kunnen zeer van elkaar afwijken: sommige zijn strikt persoonlijk, andere zijn puur economisch of politiek.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/dekker2.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)