discussion:kattegat

In de beeldbank van de gemeente Zaanstad lees ik als uitleg bij het Kattegat meerdere malen:

Het Kattegat, straat in Zaandam, vernoemd naar een omvangrijk buitendijks terrein, dat vooral plaats bood aan balkenhavens en houtzaagmolens. In 1650 werd de Nieuwe Haven van Zaandam gegraven. De inrichting van het Ooster en Wester-Kattegat maakte deel uit van de werkzaamheden ter verbetering van de Zaandamse haven. De naam Kattegat verwees naar de aanlegger Jochem Pietersz. Kat. Het Kattegat lag als een buitendijkse “hem” ten westen van de Zuiddijk. Na de aanleg van de Nieuwe Haven werd het daarbij laag-omdijkte gebied een centrum van houtzagerij en scheepsbouw. Er stonden enkele houtzaagmolens(onder meer Het Ooster-Kattegat) er lagen balkenhavens en er was een aantal scheepswerven gevestigd. Met name door het inkrimpen van de Zaanse scheepsbouw werd het belang van het Kattegat echter minder. Er was daarom weinig tegenwerking toen eind 19e eeuw voorstellen werden gedaan het Kattegat te doorgraven, om Zaandam een goede aansluiting op het Noordzeekanaal te geven. Na de voltooiing van de door de gemeente gefinancierde doorgraving (waardoor de huidige Voorzaan ontstond) lag het Wester-Kattegat los van Zaandam-oost (eiland) Het oostelijke gedeelte van het Kattegat werd voor woningbouw benut.

Zowel het Kattegat als het Skagerak en de Grote Belt maken deel uit van de verschillende zeeën in het zuiden van Scandinavië. Hierover voeren de Zweedse houtboten met hun boomstammen naar de Zaandamse hout- cq balkenhavens die vervolgens werden versleept naar de houtzaagmolens in de Zaanstreek. Er is hier al vaker discussie geweest over de naam Kattegat. Het lijkt echter niet aannemelijk dat dit deel van de Noordzee is vernoemd naar de heer Kat. Zou wellicht kunnen, maar de families Skagerak en Grote Belt zijn niet bekend in de Zaanstreek.

Bovendien was het niet uitzonderlijk dat Zaandamse straten werden vernoemd naar Scandinavische havenplaatsen als Archangel- Sundsval-, Narva- en Torneastraat. Eén en ander ongetwijfeld vanwege het feit dat de zo geroemde Czaar Peter de Grote uit deze contreien afkomstig was.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/discussion/kattegat.txt
  • Laatst gewijzigd: 2021/02/02 13:12
  • door zaanlander