Pad in de Molenbuurt te Zaandam haaks op de Westzijde, ook bekend als Dokter Rogaardspad en oorspronkelijk als Huismanspad. Deze eerste naam van het pad verwijst naar de in 1743 gesloopte houtzaagmolen De Huismanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuisman, de.

Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1704. Hij heeft gestaan ten zuiden van de Bullekerk, en werd vermoedelijk in 1743 gesloopt.
, waar het pad heen voerde. De beide andere namen verwijzen naar één van de bewoners van het pad. Het was vermoedelijk al in de 17e eeuw aanwezig, maar het eerst bekende padreglementplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPadgemeenschappen en -reglementen

In de Zaanstreek is in het verleden door de bewoners van vele paden een zogenoemde padgemeenschap gesticht met het oog op gezamenlijke belangen en plichten. Deze padgemeenschappen zijn er in vele gevallen toe overgegaan de gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Hiermee werden op een voor Holland unieke manier gedragsregels vastgelegd waaraan alle bewoners van het pad zich moesten houden. Vermoedelijk waren notariële bewonersovereenkomsten elders onbekend.…
dateert van 1796. Er is vrijwel zeker ook een eerder padreglement geweest. De sloot ten noorden van het pad werd in 1900 gedempt.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/dokter.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)