domineespad

Pad te Koog, thans bekend als Zuiderkerkstraat. Het padreglementplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPadgemeenschappen en -reglementen

In de Zaanstreek is in het verleden door de bewoners van vele paden een zogenoemde padgemeenschap gesticht met het oog op gezamenlijke belangen en plichten. Deze padgemeenschappen zijn er in vele gevallen toe overgegaan de gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Hiermee werden op een voor Holland unieke manier gedragsregels vastgelegd waaraan alle bewoners van het pad zich moesten houden. Vermoedelijk waren notariële bewonersovereenkomsten elders onbekend.…
werd in 1694 vastgesteld.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/domineespad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)