drukinktfabricage

De vervaardiging van drukinkt is weliswaar verwant aan de verffabricage, die in de Zaanstreek van grote omvang en betekenis is geweest, maar wijkt daarvan door de specifieke eisen als gevolg van bijvoorbeeld droging, laagdikte en druksnelheid in zo sterke mate af dat de productie in gespecialiseerde bedrijven plaats heeft. In de Zaanstreek is alleen O+R Inktchemie te Zaandam op dit terrein actief.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/drukinktfabricage.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)