familiegeschiedenis

Zie Genealogieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGenealogie

Geslachtkunde, de leer van de ontwikkeling en de verwantschap van ge- slachten (families) en in algemene zin het on- derzoek naar voorgeslacht en familiegeschie- denis. Met het woord genealogie wordt ook de stamboom of de geslachtslijst aangeduid. Het naspeuren van de eigen afstamming is voor velen een intrigerende liefhebberij. Er bestaat een Nederlandse Vereniging voor Ge- nealogie met plaatselijke en/of regionale af- delingen (ook in de Zaanstreek). die door middel van publikaties…
Familiewapens. Zie het hieromtrent opgemerkte bij Huismerken.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/familiegeschiedenis.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)