fisz

.

Ontstaan in 1963 uit onvrede over de ZSV en de 'grote' studentenverenigingen, en sindsdien gegroeid tot een clubje van ongeveer 25 man, dat in Wormerveer wekelijks bijeen kwam tot halverwege de jaren '70. Er kwamen geen nieuwe leden meer bij; een heuse vergadering werd gewijd aan een mogelijke opheffing. Besloten werd - zo rond 1976 - niet langer actief te werven en met de huidige leden verder te gaan, maar dan maandelijks.

De laatste 50 jaar komt men maandelijks bijeen. Ieder jaar is er in augustus een bijeenkomst met alle nakroost.

Grote pretenties of maatschappelijke doelen zijn de FISZ vreemd, onderling contact en geestelijke verdieping zijn de doelen.

De broeders die van de FISZ deel uit maken zijn: Jan Fris, Jan Willem de Goeje, Ger Hekelaar, Ot Louw, Wim Nypels, Bouwe Postmus, Erik Postmus, Jelmer Poutsma, Ron Sluijs, Jan Stuurman, Anne van 't Veer, Claudio Verwer, Eduard Visser, Niek Voort en Cees Woudt (†).

De oprichters staan cursief vermeld.

  • fisz.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/05/21 09:45
  • door jan