.

Ontstaan in 1963 uit onvrede over de ZSVplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Studenten Vereniging (ZSV)

Vereniging ten behoeve van 'spoorstudenten', met een eigen gebouw aan de Parkstraat in Zaandam. De ZSV werd opgericht in 1949 ten behoeve van in de Zaanstreek wonende en naar universiteitssteden pendelende studenten. De vereniging is in levensbeschouwing en politiek opzicht neutraal.
en de 'grote' studentenverenigingen, en sindsdien gegroeid tot een clubje van ongeveer 25 man, dat in Wormerveer wekelijks bijeen kwam tot halverwege de jaren '70. Er kwamen geen nieuwe leden meer bij; een heuse vergadering werd gewijd aan een mogelijke opheffing. Besloten werd - zo rond 1976 - niet langer actief te werven en met de huidige leden verder te gaan, maar dan maandelijks.

De laatste 50 jaar komt men maandelijks bijeen. Ieder jaar is er in augustus een bijeenkomst met alle nakroost.

Grote pretenties of maatschappelijke doelen zijn de FISZ vreemd, onderling contact en geestelijke verdieping zijn de doelen.

De broeders die van de FISZ deel uit maken zijn: Jan Fris, Jan Willem de Goeje, Ger Hekelaar, Ot Louwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLouw, Ot

(Koog aan de Zaan, 10 januari 1946 - Bussum 21 januari 2021)

Ot Louw was een Nederlandse filmeditor. Hij was vooral bekend als vaste editor van het duo van Kooten en de Bie. Andere programma's waar hij aan meewerkte waren onder andere Het Gat van Nederland.
, Wim Nypels, Bouwe Postmus, Erik Postmus, Jelmer Poutsma, Ron Sluijs, Jan Stuurman, Anne van 't Veer, Claudio Verwer, Eduard Visserplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, Eduard

Wormerveer, 8 april 1942

Ed Visser, letterkundige, debuteerde in 1965 als schrijver, op voorspraak van W. F. Hermans, met de verhalenbundel Twee handen van zwart. Sindsdien werd een aantal verhalenbundels, romans en gedichtenbundels van hem uitgegeven.
, Niek Voort en Cees Woudt (†).

De oprichters staan cursief vermeld.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/fisz.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/12/16 16:53
  • door jan