Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK), in 2002 genationaliseerd en gefuseerd tot Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen UWVplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen. UWV zorgt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast biedt UWV arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. UWV voert deze diensten uit als Zelfstandig BestuursOrgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
.

GAK, instelling die ten behoeve van een groot aantal bedrijfsverenigingen de administratie voerde inzake bijvoorbeeld ziekteverzekering, wachtgeld- en werkloosheidsverzekering en wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het GAK was ook administrateur van ongeveer 20 bedrijfspensioenfondsen en een aantal andere instellingen, zoals van de Gemeenschappelijke Medische Dienst, GMD. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam, voorts zijn er 30 districtskantoren. De Zaanstreek valt onder het district Alkmaar.

Sinds 1953 had het GAK een steunpunt, later rayonkantoor genoemd, in Zaandam. Dit was aanvankelijk gevestigd als kantoor voor Zaanstreek en Waterland, toen nog een afzonderlijk district, aan de Westzijde. Na de vorming van het district Alkmaar bleef het Zaanse kantoor bestaan. Het werd in 1970 ondergebracht in het Van Raalte-centrum aan de Frans Halsstraat te Zaandam en nadien in verband met taakverzwaring flink uitgebreid.

In 2000 werd het GAK genationaliseerd en in januari 2002 fuseerde de instelling met het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen LISV en met de uitvoeringsinstanties Cadans, GUO, SFB en USZO tot het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen, UWV.

Sinds 21 december 2015 is het UWV Zaanstreek-Waterland (Werkplein) ondergebracht in een ruimte van het stadhuis aan het Stadhuisplein 100 in Zaandam.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/gemeenschappelijk.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)