gerrit1

( Vereniging tot aanwending der fondsen van de voormalige 'Spaarbank te Wormerveer', genaamd Gemt Blaauw). De Verenigde Spaarbank te Wormerveer werd opgericht op 1 oktober 1850. In december 1963 werd de bank omgezet in de Vereniging, vooruitlopend op de verkoop van het spaarbankbedrijf en het bankgebouw aan de Zaanweg aan de Stichting de Nutsspaarbank te Zaandam in mei 1964. De fondsen, die in de vereniging werden ondergebracht, waren de vrije reserves die bij de verkoop achterbleven. De vereniging werkt in het gebied Wormer, Wormerveer en Jisp en heeft als doelstelling het geven van steun aan personen die door hun lichamelijke conditie en/of financiële positie niet in staat zijn zich overeenkomstig hun aangeboren mogelijkheden te ontwikkelen, personen, die door hun lichamelijke handicap daaraan behoefte hebben, teneinde die handicap te overkomen, respectievelijk te verlichten, alsmede aan instellingen die zich op wetenschappelijk, cultureel en/of ander algemeen maatschappelijk gebied verdienstelijk maken en daarbij steun behoeven. De vereniging werd vernoemd naar Gerrit Blaauw, een ook maatschappelijk actief leraar van de Friesch Doopsgezinde Gemeente te Wormerveerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten)

Protestants kerkgenootschap, broederschap, van grote betekenis in de Zaanse geschiedenis, zowel doordat de ondernemersstand sinds de 17e eeuw overwegend doopsgezind was als door het feit dat de leefgewoonten der doopsgezinden een stempel drukten op de streekmentaliteit.
in de 18e eeuw. De vereniging heeft 15 à 20 leden en besteedt jaarlijks een groot deel van de rente over het door haar beheerde vermogen overeenkomstig haar doelstellingen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/gerrit1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)