Haarlem, 5 augustus 1805 - Zaandam, 24 februari 1871

Bartel van Geuns, 19e-eeuwse inwoner van Zaandam, zoon van Matthias van Geuns, Doopsgezind Predikant te Haarlem. Bartel studeerde vanaf 1822 aan de Kweekschool der Doopsgezinden te Amsterdam. Hij werd in 1828 als proponent bij de Algemene Doopsgezinde Societeit aangesteld om de Mennonitische gemeente te Akkrum te dienen. Op 11 januari 1829 hield hij zijn intreerede.

In West-Zaandam werd hij een jaar later op 16 Mei 1830 aangesteld als predikant bij het ‘Oude-Huis’ of de Friesche gemeente. Deze gemeente is in 1841 verenigd met die van het ‘Nieuwe Huis’ van de verenigde Vlamingen en Waterlanders onder de naam Friesch-Doopsgezinde gemeente. De toespraken van de beide predikanten Bartel van Geuns en Cornelis Leendertz zijn verschenen als:

  • Leerredenen bij de godsdienstige viering der Vereeniging van de Vereenigde en Friesche Doopsgezinde gemeenten te Zaandam- Westzijde op 21 Februari 1841 (1841)

Van de hand van Bartel van Geuns verschenen voorts:

  • Beschrijving van Zaandam, Hollandse en Franse tekst (Amsterdam, Zaandam 1842); Dit boekje is door latere geschiedschrijvers mede als bron gebruikt.
  • Gods openbaringen aan den mensch (Zaandam 1851; herdruk Krommenie 1860); lees- en onderwijsboekje, ten gebruike bij het godsdienstig onderwijs onder de Doopsgezinden,
  • In de Letteroefeningen van 1837 is een Preek van hem opgenomen over 1 Petrus 1:17b, tot godsdienstige viering van 's Konings verjaardag, één der zeer weinige over dit onderwerp die in druk zijn uitgegeven.
  • Herinneringen aan D. Donker Hz. met J. de Groot (Zaandam 1841).
  • Hulde aan T.J. de Hoop bij gelegenheid van het 50-jarig jubelfeest van deszelfs predikdienst op 26 augustus 1827 (Zaandam 1827),
  • Herinneringen aan Taedse Jakles de Hoop, leraar te West-Zaandam (Amsterdam 1838) verscheen na diens dood.

Bartel trad op 25 december 1828 met Hermina Juliana ten Cate van Enschede in het huwelijk. Zij schonk hem een dochter; Clarina Julia van Geuns (1833-1905). Van Geuns ging met emeritaat op 7 augustus 1870.

Zijn oudere broeder Cornelis Sytse van Geuns, geboren 14 augustus 1794, overleden als Doopsgezind leraar te Leeuwarden op 27 februari 1827, schreef een kerkhistorische verhandeling: Over de oorsprong der Doopsgezinden van de oude Waldenzen, die na zijn dood opgenomen werd in de Vaderlandsche Letteroefeningen van 1829.

Pagina 56 uit het boek. Bron Google Books
  • geuns.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/12/28 08:21
  • door zaanlander