goedjaarsend

Goedjaarsend aan de Zaan

Gebruikelijke aanduiding voor een aanbouw aan een al bestaand woonhuis. In het verleden kwam het dikwijls voor dat de Zaanse zakenlieden na een winstgevend jaar hun woning verbouwden en uitbreidden. De bewijzen hiervan zijn nog te zien aan vele bewaard gebleven koopmanshuizen uit de l7e en 18e eeuw. Zie: Bouwen in de Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBouwen in de Zaanstreek

Het streekeigene van de Zaanstreek is in het bijzonder tot uiting gekomen bij het bouwen. Dit werd veroorzaakt doordat, in tegenstelling tot de rest van Nederland, in het gebied tussen Amsterdam en Alkmaar, waarbinnen de Zaanstreek is gelegen, de bodem een te geringe draagkracht had om zware stenen gebouwen te kunnen dragen. Vanaf het begin van de permanente bewoning van de Zaanstreek in de 11e eeuw tot aan het jaar 1901, toen het bouwen van hout in het gehele land werd …
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/goedjaarsend.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)