Amsterdam, 16 september 1901 - 09 mei 1993

Raadslid en wethouder namens de KVP te Krommenie in de periode 1945-1970, bij zijn afscheid als wethouder tot ereburgerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
benoemd en tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In Krommenie werd de sporthal naar hem vernoemd. Gordijn kwam in 1939 via IJmuiden naar Krommenie en werkte toen al bij een bank in Wormerveer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde hij een rol in het verzet.

Onmiddellijk na de oorlog kwam hij in de gemeenteraad en bekleedde in 1958 de functie van wethouder sociale- en sportzaken. Hij verliet de bank met vervroegd pensioen en bleef wethouder tot 1970. Gordijn was voorts secretaris/penningmeester van het kerkbestuur van de St. Petrus-parochie, en regent van het Sint Jan-ziekenhuis te Zaandam.

Hij was pleitbezorger voor een goed functionerend jeugdwerk in Krommenie. In navolging van Zaandam werden op Luilakmorgen 1950 in Krommenie korrie-wedstrijden gehouden. Dit gebeurde met vier korries uit Zaandam op de Eikenlaan. 160 a 170 jongens van alle scholen, namen deel aan de race die werd georganiseerd door het Comité tot herstel van de Folklore, onder voorzitterschap van Gordijn.

Gordijn stond in 1950 aan de basis van de oprichting van RK Operettevereniging waar hij als bestuurslid deel van uit maakte. Voor zijn werk in de katholieke kerk ontving hij het kruis Pro Ecclesia et Pontifice.

Jacques Gordijn overleed op 9 mei 1993 op 91-jarige leeftijd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/gordijn.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)