Schoonrewoerd, 18 maart 1837 - Arnhem, 26 februari 1913

Mr. Arnoldus Greebe, gehuwd met Annetje Jeanette Visser, gemeentesecretaris en de eerste burgemeester van buiten de Zaanstreek voor Zaandam van 1871 tot 1877, studeerde te Utrecht en was secretaris van Stad-Almelo. Op 1 december 1871 is Mr. A. Greebe in een buitengewone zitting van de Raad geïnstalleerd als burgemeester van Zaandam, na in een de vorige dag gehouden zitting eervol ontslag als gemeente-secretaris verkregen te hebben.

’s Avonds zijn aan de afgetreden en de nieuwe burgemeester serenades gebracht. Het eerste besluit van de gemeenteraad, onder de nieuwe voorzitter, was de intrekking van de verordening op de samenscholingen; een intrekking die in de vorige zitting door de aftredende burgemeester Smit was voorgesteld. Greebe, tot dusver oprichter en hoofdredacteur van de eerste Zaanlandsche Courantplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlandsche Courant

1868 - 1945

Liberaal blad, sedert 1887 onder de naam 'Zaanlandsche Courant, Nieuws- en Advertentieblad voor Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan, Oostzaan enzovoort'. De aanleiding voor de oprichting van de liberale weekkrant was het verlies van een liberale kandidaat van een vrijzinnig democraat, bij de zomerverkiezingen van 1867.
, heeft die betrekking neergelegd.

In 1873 volgde Greebe mr. Goeman Borgesius, die tot lid van de Tweede Kamer was gekozen, op als hoofdredacteur van Het Vaderland te 's-Gravenhage. Daarop koos hij een rechterlijke loopbaan en was rechter in de rechtbank te Amsterdam en raadsheer in het gerechtshof te Leeuwarden. Mr. Greebe schreef tal van opstellen.

Te Arnhem, waar hij zich in 1910 als ambteloos burger gevestigd had, is hij in de ouderdom van 75 jaren overleden.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/greebe_mr._arnoldus.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)