1868 - 1945

Liberaal blad, sedert 1887 onder de naam 'Zaanlandsche Courant, Nieuws- en Advertentieblad voor Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan, Oostzaan enzovoort'. De aanleiding voor de oprichting van de liberale weekkrant was het verlies van een liberale kandidaat van een vrijzinnig democraat, bij de zomerverkiezingen van 1867.

Nadien zou het district Haarlem, waar de Zaanstreek onder viel, tot de Eerste Wereldoorlog nog uitsluitend liberalen naar de Tweede Kamer afvaardigen. De krant werd vanaf het eerste nummer in april 1868 uitgegeven door Gt. Dekker Cz. uit Zaandam, van januari 1875 tot augustus 1877 door T. de Jong uit Westzaan, daarna weer tot in 1890 door Dekker, en vervolgens door A. Stuurman. Aanvankelijk verscheen de krant alleen op zaterdag, van 1876 af ook op woensdag.

De Zaanlandsche Courant had een duidelijk liberale signatuur. De socialisten en sociaaldemocraten moesten het veelvuldig ontgelden. De schoolstrijd keerde regelmatig terug in de kolommen, terwijl voorts veel markt- en andere handelsberichten werden opgenomen. Het blad kende een aantal prominente redacteuren. De eerste was mr. A. Greebe, die voor deze functie moest bedanken toen hij in 1871 werd benoemd tot burgemeester van Zaandam. Zijn opvolger was mr. J. Spekham Duyvis jr, de burgemeester van Koog. Het aantal juristen dat voor de krant werkte was steeds opvallend hoog.

De Zaanlandsche Courant was zeker geen conservatief blad. De Haagse krant De Tijd omschreef Greebe als 'den rooden republikeinschen redacteur'. Gedurende de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog was de Zaanlandsche Courant één van de vaste waarden in de streek. Per 1 januari 1940 ging het Gemeentelijke Advertentieblad De 7000 in de krant op. In 1941 kwam de Courant onder druk te staan. In september verscheen de krant drie keer niet en in oktober verscheen een extra nummer onder een andere redactie.

Hoofdredacteur H.P. Stuurman was gewipt en vervangen door J. Weidema uit Aerdenhout. Inhoudelijk veranderde de krant nadien sterk. Er kwam een buitenlandse rubriek, waarin Duitse overwinningen veel aandacht kregen. Na verloop van tijd kwam de krant geheel onder Duitse controle. De Zaanlandsche Courant ging na de oorlog met Advertentieblad De Zaanstreek en het Wormer en Jisper Advertentieblad op in De Typhoon.

19.193 edities van de Zaanlandsche Courant zijn online doorzoekbaar via het Gemeentearchief Zaanstad.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaanlandsche_courant.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 18:35
  • door jan