1868 - 1945

Liberaalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiberalisme

Politieke stroming, in de Zaanstreek tot de invoering van het algemeen kiesrecht in 1919 zeer dominant aanwezig, nadien een van de vaste waarden in de plaatselijke politiek.

Algemeen

De aanduiding liberalisme staat voor een complex van theorieën over mens, staat en economie, waarbij de grondgedachte is dat ieder individu zich zo veel als mogelijk moet kunnen ontplooien, zonder dat de staat daarbij ingrijpt. Politiek streven de liberalen naar constitutioneel-parlementaire regerin…
blad, sedert 1887 onder de naam 'Zaanlandsche Courant, Nieuws- en Advertentieblad voor Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan, Oostzaan enzovoort'. De aanleiding voor de oprichting van de liberale weekkrant was het verlies van een liberale kandidaat van een vrijzinnig democraat, bij de zomerverkiezingen van 1867.

Nadien zou het district Haarlem, waar de Zaanstreek onder viel, tot de Eerste Wereldoorlog nog uitsluitend liberalen naar de Tweede Kamer afvaardigen. De krant werd vanaf het eerste nummer in april 1868 uitgegeven door Gt. Dekker Cz. uit Zaandam, van januari 1875 tot augustus 1877 door T. de Jong uit Westzaan, daarna weer tot in 1890 door Dekker, en vervolgens door A. Stuurmanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStuurman NV, Drukkerij A.

Drukkerij A. Stuurman NV, voormalige drukkerij te Zaandam, kwam voort uit de in 1753 gevestigde drukkerij H. Jukkers de Roode te Zaandam, die in 1793 werd voortgezet door Wed. H. Jukkers de Roode en Zoon Zaandam, die in 1801 op haar beurt werd opgevolgd door J. Jukkers de Roode, stadsdrukker te Zaandam.
. Aanvankelijk verscheen de krant alleen op zaterdag, van 1876 af ook op woensdag.

De Zaanlandsche Courant had een duidelijk liberale signatuur. De socialisten en sociaaldemocraten moesten het veelvuldig ontgelden. De schoolstrijd keerde regelmatig terug in de kolommen, terwijl voorts veel markt- en andere handelsberichten werden opgenomen. Het blad kende een aantal prominente redacteuren. De eerste was mr. A. Greebeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGreebe, mr. Arnoldus

Schoonrewoerd, 18 maart 1837 - Arnhem, 26 februari 1913

Mr. Arnoldus Greebe, gehuwd met Annetje Jeanette Visser, gemeentesecretaris en de eerste burgemeester van buiten de Zaanstreek voor Zaandam van 1871 tot 1877, studeerde te Utrecht en was secretaris van Stad-Almelo. Op 1 december 1871 is Mr. A. Greebe in een buitengewone zitting van de Raad geïnstalleerd als burgemeester van Zaandam, na in een de vorige dag gehouden zitting eervol ontslag als gemeente-secretaris verkre…
, die voor deze functie moest bedanken toen hij in 1871 werd benoemd tot burgemeester van Zaandam. Zijn opvolger was mr. J. Spekham Duyvis jr, de burgemeester van Koog. Het aantal juristen dat voor de krant werkte was steeds opvallend hoog.

De Zaanlandsche Courant was zeker geen conservatief blad. De Haagse krant De Tijd omschreef Greebe als 'den rooden republikeinschen redacteur'. Gedurende de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog was de Zaanlandsche Courant één van de vaste waarden in de streek. Per 1 januari 1940 ging het Gemeentelijke Advertentieblad De 7000plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDe 7000

1919 - 1941

De 7000, Zaanlandsche Courant, gratis advertentie-weekblad in Zaandam, genoemd naar de oorspronkelijke oplage van het blad. De 7000 verscheen in oktober 1919 voor het eerst, als voortzetting van het toen drie jaar oude Gemeenteblad Zaandam.
in de krant op. In 1941 kwam de Courant onder druk te staan. In september verscheen de krant drie keer niet en in oktober verscheen een extra nummer onder een andere redactie.

Hoofdredacteur H.P. Stuurman was gewipt en vervangen door J. Weidema uit Aerdenhout. Inhoudelijk veranderde de krant nadien sterk. Er kwam een buitenlandse rubriek, waarin Duitse overwinningen veel aandacht kregen. Na verloop van tijd kwam de krant geheel onder Duitse controle. De Zaanlandsche Courant ging na de oorlog met Advertentieblad De Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanstreek, de (advertentieblad)

Advertentieblad de Zaanstreek, tussen 1873 en de Tweede Wereldoorlog verschenen in Wormerveer. Het blad werd eerst uitgegeven door S. Blok, vanaf 1875 door J. van Ramshorst. De naam van de donderdagkrant veranderde vele malen, van 'De Zaanstreek' naar 'Algemeen Nieuws- en Advertentieblad', tot 'Algemeen Noord-Hollandsch Nieuws- en Advertentieblad' en ten slotte naar 'Nieuws- en Advertentieblad voor Wormerveer en omstreken'.
en het Wormer en Jisper Advertentiebladplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWormer en Jisper Advertentieblad

Maandblad, verschenen tussen 1923 en 1941 als voortzetting van het eerdere maandblad De Omroeper. Uitgever Kuijper's boekhandel en handelsonderneming liet het blad na de Tweede Wereldoorlog opgaan in De Typhoon.
op in De Typhoonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTyphoon, Dagblad voor de Zaanstreek

Dagblad, oorspronkelijk illegaal verzetsblad, aanvankelijk uitgegeven door De Typhoon bv te Zaandam, later door uitgeversmaatschappij Midden Noord-Holland, Damiate Holding Haarlem. Het eerste exemplaar van De Typhoon verscheen op 12 oktober 1944 en werd uitgebracht door de Rooms Katholieke Centrale, RKC, zie ook:
.

19.193 edities van de Zaanlandsche Courant zijn online doorzoekbaar via het Gemeentearchief Zaanstad.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaanlandsche_courant.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 18:35
  • door jan