Hillegom 1915 - Amsterdam, 7 mei 1981

Gerardus Joannes Maria (Gerrit) Groot, rooms-katholiek geestelijke, tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het Zaans verzet, stond onder meer aan de basis van het illegale blad De Typhoonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTyphoon, Dagblad voor de Zaanstreek

Dagblad, oorspronkelijk illegaal verzetsblad, aanvankelijk uitgegeven door De Typhoon bv te Zaandam, later door uitgeversmaatschappij Midden Noord-Holland, Damiate Holding Haarlem. Het eerste exemplaar van De Typhoon verscheen op 12 oktober 1944 en werd uitgebracht door de Rooms Katholieke Centrale, RKC, zie ook:
. Gerrit Groot, de verzetskapelaan, werd na een opleiding aan het Klein-Seminarie Hageveld te Hillegom en het Philosoficum te Warmond in juni 1939 tot priester gewijd. Aanvankelijk werd hij kapelaan te Schagen, in april 1941 kreeg hij deze functie te Zaandam bij de St. Bonifatius-parochie.

Hij raakte al snel betrokken bij het verzet tegen de Duitse bezetters, allereerst door het bieden van hulp aan onderduikers die buiten de Arbeitseinsatz wilden blijven en later als belangrijke figuur in de Rooms Katholieke Centrale, RKC, een laat-oorlogse overkoepeling van het katholieke verzet.

In 1944 was hij één van de stuwende krachten achter de oprichting van de Rooms Katholieke verzetskrant De Typhoon. In augustus 1945 werd hij kapelaan te Rotterdam, in 1951 rector van de Stichting Johannes te Deo te Amsterdam en godsdienstleraar aan een katholieke ambachtsschool in de hoofdstad, in 1965 pastoor te Amsterdam, in 1968 deken van Beverwijk. In 1979 ging hij met emeritaat. Gerardus Joannes Maria Groot overleed, 66 jaar oud, op 7 mei 1981 te Amsterdam en werd ter aarde besteld op het St. Adelberts Kerkhof aan de Dennenweg te Bloemendaal.

Zie ook: Wereldoorlog 2plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTweede Wereldoorlog

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de Zaanstreek en haar inwoners kunnen niet los worden gezien van wat toen elders gebeurde. Bezetting, verlies van vrijheid, armoede, deportaties, spoorwegstaking, honger, verzet en executies, de Zaanstreek kreeg er haar deel van.
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/groot1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)