hardprikken

Twee hardprikkende dames vliegen met grote snelheid onder een polderbruggetje door

Hardprikken of hardprikkerij is een oude wintersport, die nog amper wordt beoefend. Er is een kleine, zeer snelle prikslee voor nodig waarop de deelnemers gehurkt of zittend plaatsnemen. Zij bewegen zich in voorwaartse richting voort over de ijsvloer met in iedere hand een prikstok om zich zo vlug mogelijk voort te prikken. Er werden hardprikraces georganiseerd door de plaatselijke ijsclubs, voor dames, heren, paren en jongelui, al dan niet met hindernissen die moesten worden overwonnen.

De hardprikkerij werd voornamelijk in het westen van de Zaanstreek beoefend te Westzaan op de Weelsloot en langs de Nauernaschedijk achter de loodsen van de firma Rot, bij de IJsclub Davos te Nauerna en bij de Zuider-IJsclub van Assendelft. Landelijk gaf de Zaanstreek de toon aan maar ook in Edam-Volendam, West-Friesland, Friesland, waar voor het hardprikken uitsluitend Hindelooper sleden werden toegelaten, en Zuid-Holland kwam het hardprikken mondjesmaat voor.

De ritten leidden vaak tot grote hilariteit van de toeschouwers, de wedstrijd gaf vaak aardige toneeltjes te zien, daar er maar weinigen waren, die ooit op een prikslee hadden gezeten. Men kon van alles meemaken, er waren er die heel best vooruit konden; weer anderen minder goed en een derde kwam helemaal niet vooruit, en draaide maar in het rond.

Na een vinnige kamp werden de prijzen, die bestonden uit contanten, sigaren en kunstvoorwerpen 's avonds met een toepasselijk woord uitgereikt. Soms werd de inleg voor deelname aan 't hardprikken dubbel uitgekeerd aan de winnaar zodat deze na een inleg van ƒ 1 met een bedrag van f 2 huiswaarts keerde.

Te Westzaan organiseerde de IJsclub op 22 februari 1895 een hardprikkerij met als premies ruim f 190 aan spek, erwten en brandstof; 95 behoeftige gezinnen waren of door personen uit eigen kring, of door liefhebber-rijders vertegenwoordigd. De prijs en premies werden behaald door P. Swart, J. Hoeve en J. Schoen. Alle mededingers kregen ten slotte minstens een goede bedeling.

Te Assendelft meldden zich op 12 februari 1942 liefst 72 deelnemers voor de hardprikkerij aan. De wedstrijd werd opgeluisterd door grammofoonmuziek.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/hardprikken.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)