(Amsterdam 1929)

Directeur van het Ondersteuningsinstituutplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOndersteuningsinstituut Welzijnswerk Zaanstad

Inmiddels opgeheven stichting, met als doelstelling het wegwijs maken van groepen verenigingen en particulieren in het woud van gemeentelijke subsidieregels. Het instituut (opgericht 1979) kende een lange voorgeschiedenis. Organen als de Zaandamse Gemeenschap en het Welzijnsorgaan Zaandam waren het voorgegaan.
, met voorts een groot aantal maatschappelijke activiteiten, als ook auteur. Pieter Helsloot werkte na zijn HBS-opleiding op het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen in Den Haag en bij de Maatschappij tot Nut van 't Algemeenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMaatschappij tot Nut van 't Algemeen

Nationale organisatie voor de volksontwikkeling in de breedste zin van het woord. In de wandeling kortweg het Nut genoemd. Het Nut heeft als nationale organisatie ook in de Zaanstreek vanaf het einde van de 18e eeuw grote invloed gehad, daarbij speelden de plaatselijke afdelingen (de Nutsdepartementen) een belangrijke rol.
in Amsterdam. Sinds 1964 woont hij in de Zaanstreek.

Hij was voor de PvdA lid van de gemeenteraad van Zaandijk (1966-1971), van de Ontwikkelingsraad Zaanstreek en de gemeenteraad van Zaanstad (1979-1982). Daarnaast vervulde hij een centrale rol in het sociale en culturele werk als functionaris van de Zaandamse Gemeenschap (1972-1979), als waarnemend directeur van het Welzijnsorgaan Zaandam (tot 1979) en als directeur van het Ondersteuningsinstituut Welzijnswerk Zaanstadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOndersteuningsinstituut Welzijnswerk Zaanstad

Inmiddels opgeheven stichting, met als doelstelling het wegwijs maken van groepen verenigingen en particulieren in het woud van gemeentelijke subsidieregels. Het instituut (opgericht 1979) kende een lange voorgeschiedenis. Organen als de Zaandamse Gemeenschap en het Welzijnsorgaan Zaandam waren het voorgegaan.
(1979-1989).

Helsloot publiceerde historische studies over 'het Nut' in Nederland en de Zaanstreek, te weten:

  • De Nutsbeweging, de geschiedenis van 200 jaar volksontwikkeling,
  • in het officiële gedenkboek Om het Algemeen Volksgeluk, Edam 1984,
  • Het Nut in Haarlem, 1789-1989 (Haarlem 1989),
  • 150 jaar Vereniging tot Plaatselijk Nut Zaandam, 1841-1991 (Zaandam 1991),
  • Emancipatie in de Zaanstreek,
  • Twee eeuwen Zaanse Nutsdepartementen.

De bijdrage over de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de Zaanse encyclopedie is van zijn hand. In 1990 ontving Helsloot de ere-penningplugin-autotooltip__default van de gemeente Zaanstad.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/helsloot_pieter_nicolaas.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)