Scheepswerf De Hippert aan het einde van de Prinsenstraat nabij De Gouw. Prinsenstraat was eerst het Pronsenpad. De Hippert is later verhuisd naar het Weerpad. Bron: Gemeentearchief beeldbank 22.10853

Kleine jachtwerf. aanvankelijk gevestigd aan het einde van de Prinsenstraat aan de Gouwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGouw, De

Naam van verschillende vaarsloten in de Zaanse polders, die lopen in Noord-Zuidrichting, dus min of meer evenwijdig aan de Zaan. Er zijn twee gouwen in de Zaanstreek aanwezig. Ten westen van de Zaan loopt de Gouw tussen Zaandam en Westzaan, ten oosten van de Zaan loopt de Gouw dwars door de bebouwing van Oostzaandam, van de Zuidervaart ten westen van de wijken Poelenburg, Peldersveld, Hoornseveld, door Kogerveld, tot de Nagouw in het Kalf.
te Zaandam, door stadsuitbreidingen gedwongen verhuisd naar het Weerpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeerpad

Voormalig (kerk)pad van de Oostzaner kerk naar de Zuiddíjk te Oostzaandam: te Zaandam draagt een kort deel van dit pad tussen Poelenburg en de sloot de Watering nog steeds deze naam. Te Oostzaan werd de naam veranderd in Kerkstraat en te Zaandam in P.J. Troelstralaan.
te Zaandam. De oude jachtwerf bouwde aanvankelijk Oostzaner jollen en andere boerenvaartuigen; na de verhuizing naar het Weerpad begon men ook met de verkoop van polyester zeil-, vis- en bijbootjes en buitenboordmotoren. Zie ook: Jachtbouwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJachtbouw

De Scheepsbouw aan de Zaan was in de 17e- en in het begin van de 18e eeuw van zeer groot belang. (zie aldaar en Economische geschiedenis geschiedenis 1.2.2. en 2.5.1.).

Tientallen werven bouwden schepen voor zowel de handelsvaart als de Marine. Economisch verval was oorzaak dat veel werven in de tweede helft van de 18e eeuw geleidelijk werden gesloten. Tijdens de Franse bezetting verdwenen ze allemaal. Omstreeks die tijd zeilden Zaanse kooplieden gewoonlijk met hun eigen 'jagt' naar…

In 1850 kocht Gerrit van Zaane als scheepstimmerman/schuitenmaker een stuk grond achteraan het Prinsenpad in Zaandam. Hier begon hij de scheepswerf ‘de Hippert’, vernoemd naar de oliemolen en later snuifmolenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSnuifmalerij

Zie: Tabaksstamperij en Economische geschiedenis geschiedenis 2.6.4.
de Hipperplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHipper, de

Oliemolen en later snuifmolen te Oostzaandam. De eerste vermelding dateert uit 1681. In november 1757 werd hij verzekerd als snuifmolen. Hij is ook gebruikt voor het fabriceren van pruikenpoeder. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Gouw. achter het Prinsenpad. en werd vermoedelijk kort na oktober 1815 gesloopt.
’ die hier tot ca. 1830 had gestaan. Op deze scheepswerf werden Oostzaner jollen en boerenplatten gemaakt en onderhouden. De scheepswerf bleef 166 jaar een familiebedrijf. Gerrit zijn zoon Pieter en diens zoon Jan waren de volgende generaties scheepsbouwers. Rond 1938 werd er weer een zoon Pieter de volgende eigenaar van ‘de Hippert’.

Na de oorlog veranderde het werk op de scheepswerf: er kwam verhuur van roeiboten en stalling van motorbootjes. De boerenplatten verdwenen en hiervoor in de plaats kwamen moderne watersportbenodigdheden: verkoop, onderhoud en stalling.

Verhuizing

In verband met de stadsuitbreiding van Zaandam verhuisde het bedrijf in 1963 van de Prinsenstraat 158 naar het Weerpad 2. De scheepswerf werd Jachtwerf De Hippert. Pieter van Zaane ging met pensioen en zoon Jan van Zaane nam het familiebedrijf over. Het bedrijf floreerde en breidde zelfs uit met een filiaal in Leimuiden waar Jan van Zaane de leiding had, terwijl zijn broer Cees van Zaane de jachtwerf aan het Weerpad leidde. In 2002 ging Jan van Zaane met pensioen en werd de jachtwerf in Leimuiden verkocht.

In 1960 werd dit bord geplaatst omdat er een nieuwe weg was gekomen en de mensen moesten weten waar de scheepswerf de Hippert aan het einde van de Prinsenstraat te vinden was.

In augustus 2016 verkocht Cees van Zaane Jachtwerf De Hippert aan R.S. Watersport. Na 166 jaar kwam hiermee een einde aan het familiebedrijf ‘de Hippert’. Op dat moment stond ‘de Hippert’ op de 19e plaats van de oudste bedrijven in de Zaanstreek.

Scheepswerf De Hippert 166 jaar familiebedrijf

  • Gerrit van Zaane (1825-1905) start het bedrijf in 1850 op het Prinsenpad
  • Pieter van Zaane (1847-1916)
  • Jan van Zaane (1875-1937)
  • Pieter van Zaane (1914-1997), in 1963 verhuist bedrijf van Prinsenstraat naar Weerpad
  • Jan van Zaane (1940-)
  • Cees van Zaane (1949-), augustus 2016 beëindiging bedrijfsvoering
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/hippert.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)