Voormalig (kerk)pad van de Oostzaner kerk naar de Zuiddíjk te Oostzaandam: te Zaandam draagt een kort deel van dit pad tussen Poelenburg en de sloot de Watering nog steeds deze naam. Te Oostzaan werd de naam veranderd in Kerkstraat en te Zaandam in P.J. Troelstralaan.

Ook te Assendelft was een Weerpad, dat tussen de Dorpsstraat en de zeedijk liep. Het belang van dit Assendelftse Weerpad was gering: het stond gemiddeld vier maanden per jaar onder water.

Het Weerpad ten oosten van de Zaan was niet de oudste landverbinding tussen Oostzaandam en moederdorp Oostzaan. Het oorspronkelijke kerkpad lag noordelijker en werd tijdens de Spaanse tijd verlegd. Een andere naam waaronder het pad bekend stond was Zagelspad, hetgeen aangeeft dat voor verharding zaagsel was gebruikt. Het Weerpad ontstond als kerkepad. Nadat vanuit Oostzaan Oostzaandam was ontstaan, moesten de inwoners van de nieuwe nederzetting nog kerken te Oostzaan. Ook nadat omstreeks 1400 in Oostzaandam een kapel gereed kwam, bleven de Oostzaandammers voor de viering van bijvoorbeeld Pasen en Pinksteren op de moederkerk aangewezen.

Daarnaast gebruikten de burgemeesters, schepenen en vroedschappen van de banne van Oostzanen die in Oostzaandam woonden, het pad om vergaderingen te kunnen bijwonen. De kwaliteit en het onderhoud van het Weerpad gaven meermalen aanleiding tot strijd. In 1771 werd geklaagd dat het bijna niet mogelijk was dat twee personen elkaar passeerden. Voor paardrijders was gebruik van het pad verboden. In 1831 was het pad 1.20 meter breed. Het lag echter slechts 35 centimeter boven het maalpeil. Oostzaandamse burgers die aan het pad woonden moesten zorg dragen voor de begaanbaarheid van het pad van de Zuiddíjk tot de Watering over ongeveer 1500 meter. De rest, iets minder, kwam voor rekening van Oostzaners.

Bij grotere werken, zoals bruggen, moest Oostzaan 2/3 van de kosten dragen en Oostzaandam 1/3. Deze bepaling bleef van kracht tot 1795. Meermalen moesten eigenaars van landerijen min of meer gedwongen worden hun stuk pad te onderhouden. Ieder jaar werd in augustus een schouw gehouden. In 1931 kreeg een deel van het Weerpad de naam Pieter Jelles Troelstralaan. Sedertdien is de bebouwing aan het pad sterk uitgebreid.

  • weerpad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/04/04 17:36
  • door zaanlander