hoogwout

Kraanwagenbedrijf voor bergingen, zware transporten enz. te Zaandam. Op 18 October 1925 werd het garagebedrijf van Huib van Kuyl, in de Czarinastraat, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. In 1933 werd een nieuwe garage aan de Provincialeweg 76-78 in gebruik genomen. Dit bedrijf werd in 1941 door de Duitse Wehrmacht gevorderd. Tegen een vergoeding werden alle autobezitters verplicht hun auto in te leveren. De onder de garage verstopte en gedemonteerde Fiat's 500 hebben de Duitsers echter nooit ontdekt.

Na de oorlog in 1945 was men aangewezen op de legerdumps van de geallieerden en dat bleek ruimschoots voldoende om een start te maken. Merken zoals Diamond, Ward La France, Dodge, GMC, Mack en Reo aangepast voor civiel gebruik vormden een goed alternatief. Van Kuyl beschikte over een kraanwagen, een Chevrolet-dumpwagen met vierwielaandrijving waarop een kraan gemonteerd was. Deze dumpkraan bijgenaamd 'het hijgend hert' werd gebruikt voor de eigen klanten met een defecte auto. Na verloop van tijd werd de dumpkraan vervangen door een kraan voor licht werk, merk International en voor zwaar werk een Reo, beide met een opbouw van de Fa. Fleumer uit Westzaan. De Reo werd ook voor andere opdrachtgevers ingezet zoals de ANWB, de politie en diverse transportbedrijven. Voor het bergen van zware vrachtauto's assisteerden de Mack's van Schol of Verwer.

In 1948 werd Nico Hoogwout (1916-1999) aangesteld tot bedrijfsleider onder de toezegging het bedrijf in de toekomst over te kunnen nemen. Het bedrijf met vijf werknemers verkreeg het dealerschap van Hansa en Fiat, verkocht benzine aan de pomp en beheerde een stalling voor maar liefst 50 auto's. Een jaar later werd Van Kuyl ernstig ziek en niet meer in staat het bedrijf voort te zetten.

Nico Hoogwout kocht het bedrijf in 1950, samen met technische man C. Davids, afkomstig van Garage Steemeijer, die in 1956 in Zandvoort voor zichzelf begon als VW-dealer. Het bedrijf groeide; in 1951 werd Hoogwout als dealer van de Morris-organisatie aangesteld, maar ook de bergingsopdrachten namen toe. Het bergingsmateriaal werd aangepast en voorzien van het bekende logo met de H en de kleuren geel en blauw. Hoogwout pakte alles aan; takelen van voertuigen uit vaarten en kanalen, het assisteren en opruimen bij verkeersincidenten in de ruimste zin van het woord. Doordat Hoogwout boven de garage woonde en altijd, ook in het weekend en 's nachts gehoor gaf, ontstond bij opdrachtgevers de gewoonte het bedrijf in te schakelen.

In 1970 werd de eerste rijdende kraan aangeschaft, een 10-tonner merk Vickers, inzetbaar bij de bouw, van staalconstructies tot aan het plaatsen van machines toe. In 1974 werd Hoogwout ernstig ziek en kreeg het advies het gehele bedrijf van de hand te doen. In oktober 1976 ging pand en personeel over naar Autobedrijf Van der Weide. Takel- en bergingsmateriaal plus de hydraulische kranen werden ondergebracht op de Daam Schijfweg. Hoogwout's herstel verliep voorspoedig. Met hulp van zijn vrouw, zoon en dochter en een vaste groep part-timers, werd het bergings- en transportwerk opnieuw ter hand genomen.

In 1977 traden J. en Cees Pels in dienst, ook zij hadden de mogelijkheid bedongen te zijner tijd het bedrijf te kunnen overnemen. In 1982 werden zij in de directie opgenomen, de samenwerking duurde 19 jaar en het aantal kranen nam toe van één in 1970 tot acht in 1995 aangevuld met een vijftal trailers.

Begin 1980 werd van Bruynzeel een stuk grond aan de Gerrit Bolkade gekocht waarop pas in 1987 gebouwd mocht worden. Halverwege 1988 werd het nieuwe pand, kantoor en werkplaats, betrokken. In 1996 nam Hoogwout afscheid en werd de BV overgenomen door Cees Pels. J.Pels start een eigen onderneming in zwaar transport, hoofdzakelijk met pontons over het water. Zijn functie werd overgenomen door Paul Tammer die tot 2007 te rol van financieel-operationeel directeur vervulde.

In hetzelfde jaar ontstond nauwe samenwerking met Spits Beheer bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpits Beheer bv

Beheersmaatschappij te Zaandam, met als werkmaatschappijen Autospits BV, Rentaspits BV en Reklaspits BV. In 1926 begon de Zaandammer Albert Spits (1904-1996) een wagenmakerij in de Houtrakpolder aan de overzijde van het Noordzeekanaal, tegenover de Nauernasche Polder. In 1931 ontwikkelde Spits een platte boerenwagen, smal voor zwaar vervoer en breed voor licht vervoer, met een onderdoordraaiend 'voorstel'. Zijn ontwerp was succesvol, talrijke boeren lieten hun wagens door Spits …
, werkzaam op het gebied van autoschade-reparatie, in verband met de veelvuldig uitgevoerde berging van autowrakken. De afdeling takelen en bergingsactiviteiten van personenwagens werd in 1989 verplaatst naar de Houthavenkade. De uitvalsbasis van het zwaardere materieel, acht kranen, van 10 tot 70 ton vermogen; bergingswagens, trailers en vrachtwagens, bleef aan de Gerrit Bolkade gevestigd. Een in 1989 aangeschafte telekraan met een hijsvermogen van 70 ton vergde een investering van 1 miljoen. Bij Hoogwout bv werkten in 1991 circa 50 personen.

In 1998 werd Kraan- en Transportbedrijf Mosk uit Den Helder ingelijfd en het rayon Edam-Volendam van de Fa. Frikkee overgenomen. Eind 1998 is er sprake van een bergings- en transportbedrijf waar in totaal 60 mensen werken. Het materiaal bestaat uit 21 kranen en een 8-tal trailers en trekkers met al het nodige hulpmateriaal. In het jaar 2000 was het 75 jaar geleden dat het bedrijf van start ging dat uitgroeide tot de Hoogwout Groep.

In 2005 werd Hoogwout Berging Zaandam overgenomen door Logicx Mobiliteit, in augustus 2010 was het omgekeerde aan de orde toen Hoogwout Berging de vestigingen van Logicx in Zaandam en Purmerend overnam. Elf fulltimers en negen oproepkrachten stapten over naar het Zaandamse Hoogwout Berging. Tot 2005 was Hoogwout Berging een klinkende naam in de Zaanstreek en het Waterland. Na de overname verdween de vennootschap. Vader Cees en zoon Maarten Pels richtten een nieuwe vennootschap op met dezelfde naam. Deze nieuwe BV nam Logicx over.

Bergers van het vroegere Hoogwout stonden bekend als mannen die hun vak verstonden. En dat vak werd weer opgepikt. Jarenlang bestond Hoogwout uit een kraan(verhuur)bedrijf en een bergingsbedrijf. De kranentak is overgenomen door Schot Verticaal Transport, één van de grootste kraanverhuurders in ons land. Financieel-operationeel directeur Paul Tammer verhuisde mee naar Schot. ,,We zijn weer terug bij het begin'', zo zei Maarten Pels die tevens te kennen gaf erg blij te zijn met de overname. Maarten Pels zal de dagelijkse leiding voeren over Hoogwout Berging.

September 2016 is Hoogwout Berging uit Oostzaan teruggekeerd als IM-berger op de hoofdwegen rondom Zaandam. Het betrokken IM-rayon NH126 was ook in de contractperiode 2013-2016 aan Hoogwout toevertrouwd. Het bedrijf verzamelde daar toen twaalf eervolle vermeldingen. Dat wil zeggen dat elk kwartaal zonder onderbreking ruim boven de contractuele norm werd gepresteerd. Het werkgebied NH126 was oorspronkelijk gegund aan Sleep- en Takeldienst Vrolijk in Amsterdam-Noord. Dit bedrijf werd in april van dit jaar overgenomen door Smits Kraan- en Sleepbedrijf in Haarlem. Smits benaderde de Stichting IMN recentelijk met het verzoek om de overeenkomst voor NH126 te beëindigen.

Hoogwout-ondernemers Cees en Maarten Pels investeerden de afgelopen jaren in nieuwe activiteiten. Zo werkt het bedrijf aan de ontwikkeling van een volledig elektrisch bergingsvoertuig. De ondernemers namen een zware Scania R730 V8 8×4 in gebruik. Daarnaast werd de eigendom verworven van Restaurant Pieterman, een brasserie aan de jachthaven van Volendam.

Bron: oa Peter Marcuse

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/hoogwout.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)