Voormalige schutsluis in de Hogendijk te Zaandam, op de plaats van het huidige gemaal De Soeteboom.

De naam van de sluis verwijst naar de Horn, een in het water vooruitspringend stuk land dat ook de naam gaf aan de nabije Hoge en Lage Horn. De sluis stond ook bekend als Jaap Kraften Sluis, naar een vroeg 17e-eeuwse bewoner van de Hogendijk. De Hornersluis had aanvankelijk alleen een waterstaatkundige functie, de schutsluis werd eerst tussen 1650 en 1675 aangelegd.

In 1703 werd deze houten schutsluis door een stenen sluis vervangen. Het belang voor de scheepvaart bleef evenwel altijd gering. In de 19e eeuw werd de sluis gesloopt, op de fundamenten werd in 1873 gemaal De Soeteboom gebouwd.

Hornsesluis. Voormalige sluis op de grens van Krommeniedijk en Krommeniehorn. De sluis werd in de jaren `70 van de 19e eeuw gesloopt.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/horndersluis.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)