Wormerveer, 1 december 1950

Margreet Horselenberg-Koomen, wethouder te Zaanstad, bestuurslid van het Regionaal Orgaan Amsterdam ROA. Na haar IVO-opleiding en een cursus Cultuurgeschiedenis werkte Horselenberg aanvankelijk in het bedrijfsleven en later in diverse buurthuizen te Zaanstad. In 1975 werd zij voor de PvdA wijkraadslid te Krommenie en in 1982 raadslid voor Zaanstad.

Horselenberg raakte als PvdA-fractievoorzitter betrokken bij de sloop van de Spoorbuurt in Zaandam, die op de nominatie stond in één keer van de aardbodem te worden weggevaagd. Een nooit eerder vertoond waagstuk waarbij het lot van de bewoners werd onderschat. Horselenberg trok aan de bel bij wethouder Pans om toch vooral met de bewoners van de buurt in overleg te treden.

Vanaf mei 1990 was zij wethouder van Stadsontwikkeling, een jaar waarin de historische linkse meerderheid in de gemeenteraad verdween ondanks de twee zetels winst van Groen Links. De PvdA kelderde van achttien naar twaalf zetels. “We zullen het ons moeten aantrekken”, zegt PvdA-fractievoorzitter M. Horselenberg-Koomen. Een dergelijke terugval van haar partij had ze nooit verwacht. Ze voegt toe: “Het is heel erg dat de bevolking zo verrechtst”. D'66 won fors in Zaanstad: de partij steeg van een tot zes raadszetels.

De wethouder van Zaanstad was in 1990 de eerst verantwoordelijke voor het welslagen van het Zaanoeverproject, een stedelijke opknapbeurt die alleen viel te vergelijken met wat er in de vier grote steden op stapel was gezet. Haar portefeuille omvatte verkeer en ruimtelijke ordening, cruciale taken in een grote randstedelijke gemeente;

  • het ernstig vervuilde Ponteiland, waar vóór 1996 560 woonhuizen moeten worden gerealiseerd,
  • de bodemsanering binnen het Zaanoeverproject en de aangrenzende gebieden,
  • de verhuizing van Pont- Meijer en Gras naar een nieuw op te leveren industrieterrein Zuiderhout, één van de grootste bouwlocaties van het Zaanoeverproject,
  • de bouw van de Voorzaanbrug die Zaandam-oost en -west moet gaan verbinden,
  • de voortdurend discussies opleverende situatie rond de opslagcapaciteit van stortplaats Nauerna,

zomaar wat kwesties die Horselenberg op het bord heeft liggen.

In juli 1993 is de bodemsanering van Het Eiland achter de rug en gaat de woningbouw van start.

Als de gemeente Zaanstad de burgers het eerste woord laat over de toekomst van Zaanstad in oktober 1992, kijkt Margreet Horselenberg met spanning toe. Want theoretisch is alles mogelijk.

In september 2000 werd zij burgemeester van Doetinchem, per 1 februari 2006 burgemeester van Lelystad, waar zij in 2013 te kampen kreeg met een ernstige ziekte. In december 2016 volgde haar benoeming tot waarnemend burgemeester van Leusden voor een periode van een half jaar.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/horselenberg-koomen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/18 18:52
  • door jan