Hulst, Wim

(Krommenie 9 december 1916 – Schagen 1998)

Wim Hulst

Wim Hulst was een actief lid van de de CPNplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCPN

Communistische Partij van Nederland, in 1909 onder de naam Sociaal-Democratische Partij (SDP) opgericht als afsplitsing van de SDAP en ging in 1990 op in GroenLinks. Zie communisme in de Zaanstreek.
en voorzitter van de Vereniging Nederland-USSR. Vanaf 1932 was hij lid van de Communistische Jeugdbond; tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij betrokken bij het verspreiden van de illegale De Waarheidplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWaarheid, de

Voormalig landelijk dagblad van uitdrukkelijk communistische strekking, voortzetting van een al vroeg in de Tweede Wereldoorlog ontstaan verzetsblaadje. Dit heette in de Zaanstreek eerst, vanaf september 1940 De Vonk en kreeg begin 1942 in navolging van het Amsterdamse voorbeeld de naam De Waarheid. Dat dit verzetsblad zo vroeg ontstond, was vooral het gevolg van de vooroorlogse oriëntatie der communisten, die zich toen al concentreerden op de strijd tegen het fascisme in Duitslan…
. Hulst was gehuwd met Marie Bakker (1915-1978).

Na de oorlog werd hij als directeur van De Waarheid, editie Noord-Holland Noord aangesteld en als lid van de Assendelftse gemeenteraad verkozen voor de CPN; in 1947 werd hij lid van het hoofdbestuur van de Vereniging Nederland-USSR, een organisatie die als doel had informatie over de Sovjet-Unie te verspreiden. Hij was werkzaam als secretaris en van 1967 tot 1989 als voorzitter; ook was Hulst lange tijd directeur van Vernu, het reisbureau van de Vereniging Nederland-USSR.

Begin april 1967 werd Wim Hulst, 32 jaar lid van de CPN, door partijleider Paul de Groot geschorst, omdat hij weigerde de directie van zijn reisbureau Vernu, dat met veel succes reizen naar Oosteuropese landen organiseerde, neer te leggen.

De Opperste Sovjet in Moskou kende hem de 'Orde van de Vriendschap der Volkeren' in 1973.  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/hulst_wim.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/15 11:14
  • door jan