Jonge en nog niet geheel officiële (?) tak van wetenschap ter bestudering en bewaring van het industriële erfgoed. In Engeland bestond al ruim vóór de Tweede Wereldoorlog belangstelling voor de bewaard gebleven (roerende en onroerende) zaken die in verband staan met de industriële ontwikkeling. In ons land kwam die interesse pas in de jaren '70 van de 20e eeuw op gang. Zo ontstond de Stichting Industriële Archeologie in Nederland en werd vijf jaar later (1984) de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland opgericht. Gestreefd wordt naar het behoud c.q. de restauratie van markante gebouwen. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook aan watertorens gedacht. Voorts houdt men zich bezig met het bewaren van gebruikte werktuigen en apparatuur, met documentatie, het veilig stellen van bedrijfsarchieven, de bestudering van werkarchieven enz.
In de Zaanstreek ontstond in 1981 de werkgroep Industriële Archeologie (opgericht door Jur Kingma, Jur en Guus Tiesinga). Het werd de eerste regionale behoudsorganisatie van deze aard in Nederland. Zie: Monumenten van bedrijf en techniek.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/industriele.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)