Logo van de vereniging

De vereniging MBTZ werd opgericht in 1981 met als doel het behouden van (industriële) gebouwen en machines, of indien dat niet mogelijk was, het vastleggen van zoveel mogelijk gegevens daarover.

De Zaanstreek is een van de oudste industriegebieden van Europa en de vereniging poogt kennis over vroegere productieprocessen en -technieken te verzamelen en te bewaren. Men verrichtte onderzoek naar de papierfabriek Van Gelder Zonen in Wormer, er werd een film over de (toen nog werkende) Hembrug gemaakt en door bemoeienis van de vereniging kwam een monument ter herinnering aan die brug tot stand.

Men organiseerde een aantal excursies en ter gelegenheid van het eerste lustrum werd in 1986 in Kijkschuur de Lelie een symposium over 'de modernisering van de Zaanse industrie in de 19e eeuw' gehouden. Ook begon men met het uitgeven van monografieën. De vereniging verzorgt een 3 à 4 keer per jaar verschijnend tijdschrift, eerst onder de naam 'Nieuwsbrief' en sinds 1990 'Met Stoom' en beschikte over een kantoor/archiefruimte aan de Boschjesstraat in Koog aan de Zaan.

In 2004 fuseerde de vereniging met de vereniging Vrienden van het Zaanse Huis en werd de Vereniging Zaans Erfgoed gevormd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/monumenten.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)