jan_broersen

(Grootebroek, 30 augustus 1930-Zaandam 13 maart 2022)

Jan (Joannes Alphonsus) Broersen was priester van het Bisdom Haarlem, gewijd op 15 juni 1957. Hij was achtereenvolgens kapelaan te Heerhugowaard, kapelaan te Krommenie (St. Petrus Banden parochie, 19579), deken van het dekenaat Zaanstreek (1978) naast zijn lesuren aan het Michaëlcollege. Naast zijn functie als deken werd hij in 1981 pastoor van de H. Jozefparochie te Zaandam, in 1984 tevens pastoor van de H. Bonifatius te Zaandam, in 1987 tevens pastoor van O.L. Vrouw Geboorte te Wormerveer en van 1990-1992 tevens pastoor van ’t Kalf (H. Maria Magdalena) te Zaandam. In de jaren daarna kwamen daar de parochies van Koog aan de Zaan (1992), Krommenie (1992), Zaandam O.L. Vrouw (1993), Assendelft (1994) en Wormer (1994) nog bij.

Op 1 september 1995 kreeg hij ontslag als deken van de Zaanstreek en in 1996 ontslag als pastoor van de bovenstaande parochies behalve de H. Jozef / Pax Christie te Zaandam.

Op 1 september 2020 ging hij met emeritaat.

Naast zijn pastorale werk was Broersen zeer actief in vele verenigingen, waaronder de scouting en gaf hij les op verschillende scholen. Het waren de jaren van tijdens en na het Tweede Vaticaans Concilie met vele veranderingen in kerk en samenleving.

In 1972 werd hij benoemd tot moderator/godsdienstleraar aan het St. Michaëlcollege te Zaandam.

Ook als deken van de Zaanstreek zette hij zich in voor de samenwerking van de parochies, de oecumene, de interreligieuze dialoog, de vorming van het lekenkader, maatschappelijke acties en de belangen van de pastores. Broersen wist velen – oud en jong – te enthousiasmeren. Het motto van Jan Broersen luidde jarenlang: Omdat het om mensen gaat!

In 1997, bij zijn 40-jarig priesterfeest werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Tevens werd hij ereburger van Zaanstad.

Zie ook:

  • Onderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderwijs

    Het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elementaire en meer uitgebreide kennis door daartoe aangestelde bevoegde leerkrachten, in het bijzonder het onderricht dat op scholen wordt gegeven. In navolgend artikel is de ontwikkeling van het onderwijs in de Zaanstreek geschetst.
  • Roomskatholiekenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKatholieken

    Zie: Rooms katholieken en Oud katholieken.

Bron: Overlijdensbericht Bisdom Haarlem, maart 2022

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/jan_broersen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2022/05/02 09:24
  • door gisela