Voormalig tehuis te Koog voor ouderloze kinderen en bejaarden. De Johanna Elisabethstichting ontstond na de dood van Hendrik Sweepe (Zaandijk 1818-Koog 1892), die zijn boedel en een groot geldbedrag naliet aan de Doopsgezinde Gemeenteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten)

Protestants kerkgenootschap, broederschap, van grote betekenis in de Zaanse geschiedenis, zowel doordat de ondernemersstand sinds de 17e eeuw overwegend doopsgezind was als door het feit dat de leefgewoonten der doopsgezinden een stempel drukten op de streekmentaliteit.
Koog-Zaandijk en voorts kreeg de gemeente Koog aan de Zaan een legaat waarvan het Gemeentehuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeentehuis

Het gebouw in de gemeente waar het bestuur is gevestigd. In het gemeentehuis vergadert de gemeenteraad, daarom ook wel: raadhuis, voorts houden burgemeester en wethouders er kantoor en zijn er gemeentelijke diensten gehuisvest. In dit artikel worden kort de, al dan niet voormalige, gemeentehuizen in de Zaanstreek beschreven. Het gemeentehuis van Zaanstad is apart opgenomen, zie:
aan de Raadhuisstraat kon worden gebouwd.

Het aan de Doopsgezinde Gemeente nagelaten bedrag moest bestemd worden om te bouwen en te onderhouden 'een geheel nieuwe Inrichting of Stichting voor de opname tot verpleging, opvoeding en opleiding der ouderloze kinderen of wezen in onze gemeente, tevens ingericht voor de opname, verzorging en verpleging van bejaarde lieden, bestedelingen of éénlopende personen, onder de behoeftige gemeenteleden.'

Het pand Johanna Elisabethstichting, waarin overigens vrijwel uitsluitend ouderen woonden, werd in maart 1911 aan de Lagedijk geopend. De naam Johanna Elizabeth herinnert aan het enige kind van Sweepe. Zij overleed op 24-jarige leeftijd.

Het pand bestaat uit één- en tweepersoonskamers, voor in totaal ruim twintig bewoners. In 1937 werd in een nieuw reglement bepaald dat alleen nog zestigjarigen en ouder ouderen werden geaccepteerd. Na de oorlog nam het aantal bejaarden dat in het gebouw wilde wonen af en in het midden van de jaren '70 werd het pand verkocht aan Oliefabriek T. Duyvis Jz.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuyvis-Recter

Oliefabriek te Koog. De historie van Duyvis gaat terug tot 1806, in welk jaar Teewis Duyvis van een ongehuwde oom de oliemolen De Halve Maan verkreeg. Hij werd zo de eerste Duyvis die olie sloeg. In 1850 vestigde zijn kleinzoon zich onder de naam T. Duyvis Jz. Het bedrijf bestond in dat jaar uit zes oliemolens met een capaciteit van 2400 ton lijn- en koolzaad per jaar en een pelmolen. In 1880 werd nabij de Pellekaanshoek te Koog door E.G. Duyvis Tz. de stoomoliefabriek 'De Zaan' g…
, die er een kantoor in wilde vestigen. Deze plannen vonden geen doorgang en het pand werd door Duyvis verkocht aan de Algemene Woningbouwvereniging Koog aan de Zaan.

Rond 1990 is er een huisvestingsproject voor jongeren in gevestigd. De overgebleven gelden van de Johanna Elisabethstichting werden ondergebracht in de Stichting Johanna Elisabeth Sweepe, die zich ten doel stelt 'de hulp aan lichamelijk, geestelijk of anderszins ontoereikend uitgeruste kinderen en de begeleiding van bejaarden te bevorderen'. De stichting verstrekt leningen en schenkingen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/johanna.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)