(Den Haag 1926)

Maartje (Marian) de Jong-Meijer, raadslid van Zaandam en Zaanstad, burgemeester van Graft-De Rijp. Marian de Jong-Meijer kwam via Kerkrade in 1932 in Zaandam wonen. In 1953 kwam zij voor de PvdA in de gemeenteraad van Zaandam; zij bleef dat tot 1961. Daarnaast werd zij voorzitter van de Openbare Bibliotheek en was zij actief in de Protestants Christelijke Werkgemeenschap van de PvdA, als voorzitter van de afdeling Zaandam en het gewest Noord-Holland Noord en landelijk hoofdbestuurslid. In 1969 werd De Jong opnieuw raadslid voor de PvdA in Zaandam. Na de samenvoeging tot Zaanstad werd zij fractievoorzitter, met de moeilijke taak een groep van 14 individuen, waaronder oud-burgemeester Rinus Hilleplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHille, Rinus

(Koog aan de Zaan, 16 januari 1913 - Wormerveer, 29 november 1976)

Marinus Jacobus (Rinus) Hille, wethouder en loco-burgemeester (PvdA) van Zaandam, laatste burgemeester van Wormerveer, lid van Provinciale Staten en lid van de gemeenteraad van Zaanstad. Rinus Hille was één van de bijzondere voorbeelden van emancipatie door de arbeidersbeweging. Hij kwam uit een arbeidersgezin, doorliep alleen de lagere school en ging werken als tuinman. Door zelfstudie wist hij zich te ontwikkelen…
en enkele voormalige wethouders, tot een homogene fractie te smeden.

Het college van B. en W. van Zaanstad schaarde zich in 1974 achter een initiatiefvoorstel van Marian de Jong-Meijer over de aanleg van de Hemspoortunnel. De motie, overgenomen door alle fracties, drong er bij regering en Staten-Generaal op aan, in 1975 met de aanleg van de Hemspoortunnel te beginnen. Zij verzocht de daarvoor benodigde gelden in de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1975 op te nemen. Bestuur en de directie van de Zaanse VVV spraken zich eveneens uit voor de spoedige aanleg van een Hemspoortunnel.

,,Het echte stadsleven is voor mij de beweeglijkheid zien van de menselijke samenleving, de resultaten ervaren van wat de techniek vermag op het gebied van verkeer, fabricagemethoden, mode… direct met m'n neus worden gedrukt op uitingen van kunst, cultuur of kitsch, ook menselijke narigheid duidelijker zien en horen. Ik kan meer mezelf zijn: als ik van gekke hoedjes houd, zet ik die op, als ik elke dag mijn ramen wil lappen let niemand daar op, als ik een baan buitenshuis wil als getrouwde vrouw en moeder ben ik niet ineens 'slecht', winkelen wordt te kust en te keur kijken en pas in de grote stad zul je er als huisvrouw toe komen 's avonds een cursus HBS of Gym te volgen. Maar vooral: die stad leert me vlugger, me Europeaan te voelen…'' aldus M. de Jong-Meijer in Het vrije volk van 31-10-1959.

In 1974 werd zij namens Zaanstad de eerste vrouwelijke hoofdingeland bij Uitwaterende Sluizen te Edam. Per 1 april 1976 werd zij benoemd tot burgemeester van Graft-De Rijp. Na haar installatie liepen de zeven van de elf gemeenteraadsleden uit protest weg omdat de meerderheid een CDA-burgemeester wilde. De Jong-Meijer bleef tot haar pensionering in april 1991 burgemeester van Graft-De Rijp.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/jong-meijer.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)