Simon Jacobsz Karman, dichter-schrijver aan het eind van de 18e eeuw, woonachtig in Westzaan en later in Oostzaandam. Van zijn hand zijn enkele voor de streekgeschiedenis van enig belang zijnde werken in druk verschenen, zoals Zaanlands voornaamste bijzonderheden en gebeurtenissen van het afgeloopene jaar 1791 en een berijmd verslag van de beginjaren van de Bataafse revolutie, gepubliceerd in 1798.

In de Napoleontische tijd hoopte men jarenlang op een spoedige vrede en in de tijd van de Bataafse Republiek, voordat Holland bij Frankrijk werd ingelijfd vraagt Simon Karsman Jacobs-Zoon zich af, Is er nog hoop? ten Opzigten van het Vaderland, en deszelfs inwoonderen, enz. enz. enz. en dat allemaal dichtmatig voorgesteld aan Zaanlands Burgerry, bij de aanvang van het Vier Jaar der Bataafse Revolutie 1798.

Is er nog hoop, dat wij 't roofzuchtig Grootbritanje, die trotsche Engelschen eens beteuglen op de zee? Vraagt hij de Zaankanters, waarna hij er op rekent dat na de nederlaag van de Bataafse vloot een nieuwe zal komen die de heerschappij der zee aan de Brit zal betwisten.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/karman.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)