keg

Later C. Keg's Groothandel nv. Voormalige handelsonderneming met landelijke bekendheid door het in de handel brengen van verpakte levensmiddelen onder eigen merknaam.

Oprichter was Cornelis Keg, die in 1832 een handel in koloniale waren begon en hieraan in de loop der jaren een groothandel verbond. Er ontstond een eigen koffiebranderij en een verpakkingsafdeling voor koffie en thee. Aan het eind van de 19e eeuw werd ook in petroleum gehandeld met een jaarlijkse omzet van 10.000 fusten van 100 liter.

In dezelfde tijd, 1888, werd een filiaal aan de Prinsengracht in Amsterdam geopend, terwijl een omvangrijke export van peulvruchten naar toenmalig Nederlands Oost-Indië werd ontwikkeld. Na de Eerste Wereldoorlog volgden verdere uitbreidingen. Naast de groothandel in levensmiddelen, de koffiebranderij, de verpakkingsafdelingen voor koffie en thee en de detailhandel, met een winkel Het Wapen van Friesland op de Dam in Zaandam, werd de handel in andere verpakte artikelen ter hand genomen.

In 1929 werd een groot pand met een opslagruimte voor 6.000 ton levensmiddelen aan de Hogendijk gebouwd. De landelijke bekendheid werd vergroot door de uitgave van een plaatjesalbum over Indië. De leiding berustte vier generaties achtereen bij leden van de familie Keg, onder wie onafgebroken nazaten die de naam van de oprichter Cornelis (Cees) droegen. Sinds 1919 tot ruim na de Tweede Wereldoorlog was H.F. Huizinga bij de leiding betrokken.

Door het wegvallen van de export en veranderingen in de marktstructuur, Keg was zowel fabrikant als groot- en detailhandel, terwijl specialisatie op grotere schaal geboden was, is de onderneming in de jaren vijftig van de 20e eeuw geleidelijk opgeheven. De fabrieksruimten en pakhuizen, Hogendijk 23 tot 27, werden verkocht aan Albert Heijnplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAhold nv, Koninklijke

Het laatste Ahold-logo De naam Koninklijke Ahold werd gevoerd tot 23 juli 2016, daarna werd Ahold Delhaize de handelsnaam als primaire detailhandelsorganisatie, die levensmiddelen en andere consumentenproducten verkoopt via winkelketens in Nederland als
en zijn inmiddels gesloopt. Zie ook: Groothandelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGroothandel

Vorm van handel, handel in het groot. De groothandel is een schakel tussen de producent en de detailhandel. Groothandelaren ontvangen artikelen van verschillende producenten, meest in grootverpakking, slaan die op in over het algemeen eigen pakhuizen, en distribueren de artikelen met meestentijds eigen vervoermiddelen in kleinere hoeveelheden naar de detailhandel.
en Koffiebranderijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKoffiebranderij

In de Zaanstreek was, naast een onbekend aantal kleinere, vier grotere koffiebranderijen gevestigd. Geen enkel bedrijf brandde koffie als hoofdactiviteit.

De Zaanse koffiebranderij werd beoefend door levensmiddelenhandels. De grotere koffiebranderijen waren die van Albert Heijn, Simon de Wit, Keg en Terwee. Als kleine koffiebrander is bijvoorbeeld kruidenier Ris bekend, die zijn winkel aan de Damstraat in Zaandam had.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/keg.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)