Wormerveer 2 januari 1937

Archiefambtenaarplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeentearchief Zaanstad

De term archief kan drie betekenissen hebben:

* het archiefmateriaal; * het archiefgebouw, de bewaarplaats, * de archiefdienst, de instelling.

Door de eeuwen heen zijn er wat betreft de archieven, in alle drie de betekenissen, veranderingen geweest. In dit artikel wordt, na een algemeen-historisch overzicht, het Gemeentearchief van Zaanstad behandeld. De overige voor de Zaanstreek van belang zijnde archieven zijn summier behandeld onder Archief.
, geschiedschrijver, genealoog, auteur van jongensboeken.

Kerssens, oorspronkelijk typograaf, kwam in 1976, na avondstudie, als archiefambtenaar te werken bij de semi-statische archieven van Zaanstad. Hij had toen al regelmatig historische artikelen gepubliceerd in het dagblad De Typhoon. In 1982 publiceerde hij 'Beurt om beurt', de geschiedenis/genealogie van de familie Smit, een Zaans geslacht van beurtvaarders en expediteurs.

In de daarop volgende jaren stelde hij enkele genealogieën samen en schreef hij verscheidene jongensboeken. Voorts publiceerde hij historische artikelen in Zalhalla, het blad van de personeelsvereniging van de gemeente Zaanstad, en in het blad 'Noord-Holland' ('Cronyck').

In eigen beheer gaf hij in 1984-1985 'De Zaanse kroniek der jaargetijden' uit, deel 1 1000-1899; deel 2 1900-1976. Deze kroniek was eerder verschenen in dagblad 'De Typhoon'. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de parochiekerk van de Heilige Maria Magdalena aan 't Kalf verscheen in 1987 van zijn hand 'Van vleethuis tot parochiekerk'.

In 1989 verscheen 'GEB, GZW, EZW van toen naar nu'. Een aantal artikelen in deze encyclopedie werd door Kerssens geschreven, waaronder Topografieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTopografie

Letterlijk: plaatsbeschrijving. Onder topografie wordt de nauwkeurige voorstelling van een landstreek, een plaats, een terrein en dergelijke verstaan. De topografie kan zijn vastgelegd in geschriften, in schilder- en prentkunst, in fotografie enzovoort. Dit artikel behandelt niet alleen de topografie, maar eerst de cartografie, de tot de wiskundige geografie behorende, zo getrouw mogelijke weergave van het aardoppervlak of gedeelten daarvan. Voor een overzicht van de behandelde stof …
.

In 1990 kreeg hij de Prijs van Bijzondere Waardering, behorende bij de Cultuurprijs Zaanstadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCulturele prijzen gemeente Zaanstad

Prijzen, in 1979 door de gemeente Zaanstad ingesteld, ter beloning van verdiensten voor de Zaanse streekcultuur.

De Culturele prijzen, door Zaanstad overigens Kulturele prijzen genoemd, een Cultuurprijs van f 3000 en een
.

Publicaties:

 • Zaanstreek vanuit de lucht / Kerssens, Dick ; Hans Brons ; Paul Deelman fotograaf, 2010;
 • Zaanse kroniek der jaargetijden 1000-1975 / Kerssens, Dick, 2014;
 • Zaandam, Oostzijde, Kalf en Haaldersbroek: tussen Hoornselijn en Kalverringdijk 1930-1980 / Kerssens, Dick, 2006;
 • Schutten maar!: geschiedenis van de Zaandijkersluis / Kerssens, Dick, 2011;
 • Om mensen bewogen: 1887-1997 110 jaar kerkgebouw H. Maria Magdalena te Zaandam 't Kalf / Kerssens, Dick ; Ambro Bakker, s.m.a., 1997;
 • De behouden stam : genealogie van de families Kerstiens, Kerstens, Kerssens en Karstens / Kerssens, Dick, 2010;
 • Als de Bisschop komt: toneelstuk in drie bedrijven / Kerssens, Dick, 2000;
 • Aan een dam geboren Zaandam : beelden van toen en nu 1930-1980 / Kerssens, Dick, 2004;
 • Het bewaarde erfgoed. Bewonersgeschiedenis van de buurtschap Haaldersbroek / Kerssens, Dick, 2018

Ruud Meijns, redacteur van De Zuidkanter interviewde Dick Kerssens op 15 maart 2017.

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kerssens.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
 • (Externe bewerking)