Voormalige sluis in de Dam in Zaandam, die in 1901 is gesloopt in verband met de bouw van de Wilhelminasluis.

De Kleine Sluis werd gebouwd door de bannen van Wormer, Jisp, Nek en Oostsanen. Het is niet bekend in welk jaar. Aangenomen mag worden dat de houten sluis reeds in de 15e eeuw aanwezig was. De sluis werd vooral gebruikt om water uit te laten, maar kon ook als schutsluis worden gebruikt.

Aangezien in 1544 het naastgelegen Westzanersluisjeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzaner Sluis

De Westzaner Sluis of Weelsluis, aan de Nauernasche Vaart 2 te Westzaan, die de Weelsloot verbindt met de Nauernasche Vaart, gelegen tegenover de Vrouwenverdrietsluis bij Vrouwenverdriet. Provinciaal Monument nr 1722 is in 1633 aangelegd, als gevolg van de afspraken tussen de bestuurders van de
werd vervangen door de Grote Sluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGrote Sluis

Schutsluis in de Dam te Zaandam, westelijk van de Wilhelminasluis, ook wel Hondsbossche sluis genoemd. De aanduiding Grote Sluis geeft meermalen aanleiding tot verwarring, doordat men de Wilhelminasluis, die inderdaad groter is, dikwijls ten onrechte zo noemt. De eerste sluis in de Dam die de naam Grote Sluis kreeg werd reeds in 1544 gebouwd. Dat gebeurde op initiatief van het Hoogheemraadschap de Hondsbossche en Duinen tot Petten, dat verzekerd wilde zijn van geregelde aanvoer van …
, zal de Kleine Sluis in de praktijk weinig door de scheepvaart zijn gebruikt. Na de bouw van de Grote Sluis raakte de Kleine Sluis al spoedig in verval. De deuren waren zo verrot dat zij in 1586 openbarstten en wegdreven. In 1619 werd de sluis overgedragen aan de bestuurders van de Hondsbossche Zeewering en Uitwaterende Sluizen. Laatstgenoemd orgaan nam in 1814 het eigendom van de sluis over en hield dat tot de sloop in 1901.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kleine.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/13 14:53
  • (Externe bewerking)