Voormalige sluis in de Dam in Zaandam, die in 1901 is gesloopt in verband met de bouw van de Wilhelminasluis.

De Kleine Sluis werd gebouwd door de bannen van Wormer, Jisp, Nek en Oostsanen. Het is niet bekend in welk jaar. Aangenomen mag worden dat de houten sluis reeds in de 15e eeuw aanwezig was. De sluis werd vooral gebruikt om water uit te laten, maar kon ook als schutsluis worden gebruikt.

Aangezien in 1544 het naastgelegen Westzanersluisje werd vervangen door de Grote Sluis, zal de Kleine Sluis in de praktijk weinig door de scheepvaart zijn gebruikt. Na de bouw van de Grote Sluis raakte de Kleine Sluis al spoedig in verval. De deuren waren zo verrot dat zij in 1586 openbarstten en wegdreven. In 1619 werd de sluis overgedragen aan de bestuurders van de Hondsbossche Zeewering en Uitwaterende Sluizen. Laatstgenoemd orgaan nam in 1814 het eigendom van de sluis over en hield dat tot de sloop in 1901.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kleine.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/13 14:53
  • door jan